SI
Show menu

Argo 50/1, 2007

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 50/1, 2007

2007, 21 x 29 cm, mehka vezava, 162 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

GRADIVO

Tomaž Lazar
Izdelava replike železnega klobuka iz Ljubljanice

Nada Praprotnik
Ostanki Pinterjeve zbirke vzorcev lesa v Prirodoslovnem muzeju Slovenije

Anja Dular
Prvi dve knjigi obiskovalcev Kranjskega deželnega muzeja 1837–1918

Jože Podpečnik
Srčin pozdrav, Rudolf. Razglednice Rudolfa Cvetka s 5. olimpijskih iger v Stockholmu leta 1912


NOVE PRIDOBITVE

Jože Rataj
Hieronymus Hackel: Kozarec z Venero


STALNE RAZSTAVE

Tanja Roženbergar Šega
Nova stalna postavitev v Slovenskem etnografskem muzeju


OBČASNE RAZSTAVE

Milena Koren Božiček, Mojca Jenko
Ivan Napotnik (1888–1960): Iz javnih in zasebnih zbirk

Iris Zakošek, Darja Jan
Enotni v zmagi – Osamosvojitvena vojna leta 1991 na celjskem območju

Bronica Gologranc Zakonjšek, Iris Zakošek
Zvezde Evrope


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Rajka Bračun
Dala mi je občutek, da sem enakovredna drugim obiskovalcem. Pogovor z June Bretherton

Rajka Bračun
Različnim obiskovalcem enake možnosti

Bernarda Županek, Dimitrij Mlekuž
GPS v muzeju: poskus izdelave digitalnega vodnika po Emoni


DOKUMENTACIJA

Tomi Trilar, Miha Jeršek
Uporaba digitalne video kamere in programske opreme Auto-Montage pri dokumentiranju naravoslovne dediščine
KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Katja Kavkler, Gojka Pajagič Bregar, Miladi Makuc Semion
Konserviranje in restavriranje ovratnika iz Narodnega muzeja Slovenije

Janja Slabe
Skrb za muzealije iz plastičnih mas

Janja Slabe
Konservatorsko-restavratorski poseg na telefonskih aparatih Davorina Savnika


RAZSTAVE V TUJINI

Branko Šuštar
Od muzeja do muzeja po Københavnu


ODMEVI

Mateja Kos
Novi prostori Narodnega muzeja Slovenije

Bojana Rogina
Iz hišnega arhiva: prostori Moderne galerije


POROČILA

Miha Jeršek
Monografija Mineralna bogastva Slovenije

Biserka Debeljak
4. srečanje muzejskih pedagogov Hrvaške z mednarodno udeležbo

Vesna Merc
Drugi mednarodni kongres o arheološkem turizmu

Lidija Voler
Pedagoška sekcija v letu 2006

Tanja Roženbergar Šega
Mednarodna muzejska delavnica Muzeji in identiteta

Elizabeta Petruša Štrukelj
Konferenca ICOM/CECA. Misliti, vrednotiti, ponovno premisliti


PRILOGA Z ZGOŠČENKO

Josip Korošec, Boštjan Perovšek, Dejan Vončina
Celoletni zvoki Planinskega polja


SUMMARIES

Tomaž Lazar
Making a Replica of the Kettle Hat from the Ljubljanica

Nada Praprotnik
The Remnants of the Pinter Collection of Wood Samples in the Slovenian Museum of Natural History

Anja Dular
The First Two Guestbooks of the Carniolan Provincial Museum 1837–1918

Jože Podpečnik
Kind Regards, Rudolf. Rudolf Cvetko's Postcards from the Fifth Olympic Games in Stockholm in 1912

Jože Rataj
Hieronymus Hackel: Beaker with Venus

Tanja Roženbergar Šega
The New Permanent Exhibition in the Slovene Ethnographic Musum
 

 

Prijavite se na e-novice