SI
Show menu

Argo 50/2, 2007

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 50/2, 2007

2007, 21 x 29 cm, mehka vezava, 192 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

IN MEMORIAM

Zora Žagar


GRADIVO

Alenka Miškec, Irma Langus Hribar
Srebro iz zakladne najdbe Drnovo II

Vida Stare
Otok pri Dobravi. Ključi in ključavnice srednjeveškega Gutenwerta

Jože Podpečnik
Znak skrbnika voda in gozdov Ilirskih provinc

Alenka Klemenc
Pogled na Begunje – delo Matevža Langusa ali Jožefe Štrus?


STALNE RAZSTAVE

Branko Šuštar
Podobe Slovenskega šolskega muzeja po 1898: identitete muzeja skozi zgodovino


MUZEJI IN OBISKOVALCI

Jure Berič, Jelena Burnik, Maruša Blatnik, Tin Kos, Mitja Melanšek, Jana Oman
Povečanje obiska stalne razstave Narodnega muzeja Slovenije

Lea Kužnik
Okolje za aktivno učenje otrok – konstruktivistični muzej

Nataša Robežnik
Kranj, moje mesto


NAGRADE

Valvasorjeva nagrada in priznanja za leto 2006


KONSERVATORSTVO - RESTAVRATORSTVO

Gorazd Lemajič
Opora in kalup pri restavriranju večjih predmetov arheološke keramike

Lidija Gardina, Edvilijo Gardina
Bossolo

Nataša Nemeček
Tehnologija poslikave srednjeveškega ščita
RAZSTAVE V TUJINI

Marko Mele
Sprehod po izbranih arheoloških muzejih na prostem v Nemčiji in Avstriji


ODMEVI

Andrej Preložnik
Razstava Zakladi Narodnega muzeja Slovenije in knjiga Stopinje v preteklost – Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije

Husein Sejko Mekanović
Želim metnuti početak bosanskom muzeu. Ob stopetdeseti obletnici smrti bosansko-hercegovskega frančiškana Ivana Frana Jukića (1818–1857)


POROČILA

Peter Kos
Narodni muzej Slovenije – letno poročilo 2006

Tatjana Dekleva
Razstavna dejavnost Zgodovinskega arhiva in Muzeja Univerze v Ljubljani


ZBOROVANJE SLOVENSKEGA MUZEJSKEGA DRUŠTVA SLOVENJ GRADEC, 4.–6. OKTOBER 2007

Lidija Voler
Je izobraževanje tudi popularizacija?

Robert Marinšek
Modri muzej ali vseživljenjsko učenje na muzejski način

Verena Perko
Vsega so krivi depoji ali razmišljanje na temo poklicne etike slovenskih muzealcev

Irena Lačen Benedičič
Evropska sredstva na repu Slovenije. Vključevanje Gornjesavskega muzeja Jesenice v mednarodne in druge projekte

Nina Zdravič Polič
Slovenski etnografski muzej in EU projekti

Alenka Zelenič
Nepovratna sredstva Evropske unije in področje kulture v obdobju 2007–2013

Sklepi 9. zborovanja Slovenskega muzejskega društva


SUMMARIES

Alenka Miškec, Irma Langus Hribar
The Silver from the Drnovo II Hoard. Archaelogists find Vessel Hoard

Vida Stare
The Keys and Locks from medieval Gutenwert

Jože Podpečnik
The Sign of the Manager of the Waters and Forests of the Illyrian Provinces

Alenka Klemenc
View of Begunje – a Painting by Matevž Langus or Josepha Struss?

Branko Šuštar
Images of the Slovenian School Museum since 1898: Museum Identities through the History
 

 

Prijavite se na e-novice