SI
Show menu

Argo 53/1, 2010

Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 53/1, 2010

2010, 21 x 29 cm, mehka vezava, 183 str., ISSN 0570-8869

Vsebina

INTERVJU

Zoran Milić in prof. dr. Žiga Šmit


NARAVOSLOVNE RAZISKAVE PREMIČNE ARHEOLOŠKE DEDIŠČINE V SLOVENIJI 1998–2008

Janka Istenič
Prispevki srečanja Naravoslovne raziskave premične arheološke dediščine v Sloveniji 1998–2008, Narodni muzej Slovenije, 17.–18. februar 2009
Predgovor
Papers from the meeting on Natural science studies of the movable archaeological heritage in Slovenia 1998–2008, National Museum of Slovenia, February 17–18, 2009
Preface

Katarina Čufar
Dendrokronološka metoda za datiranje lesa v Sloveniji

Dimitrij Mlekuž
Od voznih redov k vlakom. Datiranje prehoda iz mezolitika v neolitik v kraških jamah

Peter Turk
Priložnosti in pasti. Radiokarbonske datacije iz neolitske naselbine v Dragomlju

Andrej Pleterski
Datiranje z metodo radioaktivnega ogljika 14C in zgodnji srednji vek na ozemlju Slovenije

Neva Trampuž Orel
Spektralne raziskave prazgodovinskih barvnih kovin v Narodnem muzeju Slovenije v obdobju 1998–2008

Alessandra Giumlia-Mair
Ancient metallurgy in Slovenia and surroundings

Jana Horvat, Dimitrij Kmetič
Metalografske preiskave železnih predmetov: primer rimskega orožja z Gradu pri Šmihelu

Janka Istenič
Rimska vojaška oprema: raziskave kovin

Žiga Šmit, Andrej Šemrov
Srednjeveški novci z ozemlja današnje Slovenije in sosednjih pokrajin

Anton Velušček
Raziskovanje kolišč na Ljubljanskem barju

Alenka Miškec, Miran Pflaum
Nedestruktivne naravoslovne raziskave zakladne najdbe z Drnovega

Janka Istenič
Rimska keramika v Sloveniji: primeri Poetovione, Emone in egejskega kuhinjskega posodja

Jana Horvat, Nina Zupančič
Raziskave amfor s Sermina

Irena Lazar
Analize antičnega stekla – brez pravih vprašanj ni pravih odgovorov

Žiga Šmit, David Jezeršek, Timotej Knific, Janka Istenič
Raziskave zgodnjesrednjeveškega stekla z ozemlja Slovenije

Borut Toškan
Živalski ostanki kot surovina za izdelavo artefaktov. Primer koliščarskih naselbin z Ljubljanskega barja

Matija Črešnar
Prispevek naravoslovnih analiz k celostni obravnavi arheološkega najdišča – primer Rogoze pri Mariboru

Andreja Žibrat Gašparič
Arheometrične analize neolitske keramike: vzorčni primer iz Male Triglavce

Nataša Nemeček, Linda Cséfalvayová, Matija Strlič
Identifikacija roževine, slonovine in kosti z metodo bližnje infrardeče spektroskopije (NIR)
SEKCIJE

Nada Praprotnik
Baron Nikomed Rastern (1806–1875) in njegov herbarij

Saša Starec
Zunajevropske zbirke predmetov in etnografski muzeji v 21. stoletju

Blaž Šeme
Ustvarjalnost, inovativnost in varovanje kulturne dediščine

Jana Šubic Prislan
15. trienalna konferenca ICOM-CC v New Delhiju (22.–26. september 2008). Nova resolucija o terminologiji na področju konserviranja materialne kulturne dediščine


ODMEVI IN POROČILA

Biserka Debeljak
Težave Muzeja slovenske policije

Tanja Roženbergar Šega
Šola muzeologije Celje – pregled dela, težnje in cilji

Mirjam Gnezda Bogataj
Stalna razstava Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina v Mestnem muzeju Idrija

Ida Gnilšak
2009 – jubilejno leto Čebelarskega muzeja

Maja Lozar Štamcar
Dobro desetletje rednih mesečnih predavanj v Narodnem muzeju Slovenije

Lili Šturm
Ljerka Trampuž, Kje? V Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Vodnik za otroke po stalnih zbirkah, Ljubljana 2008, 52 str., ilustr.
Knjižna ocena


SEZNAM MONOGRAFIJ

Andreja Breznik (ur.)
Seznam monografij, ki so jih slovenski muzeji in galerije izdali v letu 2009

 

 

Prijavite se na e-novice