SI
Show menu

Argo 65/2, 2022

Časopis slovenskih muzejev
Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 65/2, 2022

2022, 21 x 29 cm, mehka vezava, 134 strani, ISSN 0570-8869

Jezik: slovenski, s povzetki v angleškem jeziku

Vsebina

INTERVJU

Marko Jenko, Adela Železnik
Intervju z dr. Kajo Širok, državno sekretarko za kulturo: »Muzeji danes ponujajo več kot zgolj kulturo«
Interview with Dr Kaja Širok, Secretary of State for Culture: "Museums today offer more than just culture"


RAZPRAVE

Pavel Car, Vesna Kamin Kajfež
Diplomat baron Josef Schwegel: »... dobil sem na pretek velikih in malih križcev in odlikovanj vseh vrst, kar nekatere zelo veseli, meni pa je to sčasoma postalo že vseeno«
Josef Baron von Schwegel, a diplomat: "... I have awarded abundant orders, among them grand and small crosses, and decorations of all kinds, which some people are very happy about, but which I eventually grew to not care about"

Matej Hreščak
Florjančičev zemljevid Kranjske. Evidentiranje treh novih izvodov v knjižnici Narodnega muzeja Slovenije
Florjančič's map of Carniola. Three new copies recorded in the library of the National Museum of Slovenia

Davor Mlinarič
Nove ugotovitve o provenienci japonskega prsnega oklepa »dō« iz zbirke Pokrajinskega muzeja Celje
New findings regarding the provenance of the Japanese breastplate in the collection of the Celje Regional Museum

Anteja Tomašič
Dragocena vsebina knjig obiskovalcev: primeri iz Narodnega muzeja Slovenije
The valuable content of the visitors' books: some cases from the National Museum of Slovenia


SEKCIJE

Tea Černe
Program Muzej za starejše: mi k vam, vi k nam
"Museum for the Elderly" programme: We visit You, You visit Us

Lili Šturm
Grafični ateljeji kot ustvarjalna zatočišča
Printmaker's studios as creative sanctuary
ODMEVI IN POROČILA

Tina Fortič Jakopič
Ob razstavi Boštjana Kavčiča Prehajanja, 21. maj 2022 do 28. februar 2023, Grad Rajhenburg, Brestanica
On the occasion of Boštjan Kavčič's exhibition Transitions, 21 May 2022 to 28 February 2023, Rajhenburg Castle, Brestanica

Urša Pajk
Letizia Battaglia. Fotografija kot življenjska izbira, 24. maj 2022 do 2. oktober 2022, Galerija Jakopič, Ljubljana
Letizia Battaglia. Photography as a Life Choice, 24 May 2022 to 2 October 2022, Jakopič Gallery, Ljubljana

Nuša Zupanc
Razstava BIO27 Supervernakularno. Oblikovanje za regenerativno prihodnost, 26. maj 2022 do 23. oktober 2022, Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Ljubljana
Exhibition BIO27 Super Vernaculars. Design for a Regenerative Future, 26 May to 23 October 2022, Museum of Architecture and Design, Ljubljana

Matjaž Černila, Jurij Rekelj
Restavriranje zaplesnelih primerkov metuljev
Restoration of mouldy butterfly specimens

Urša Pajk
Kustosinjo pedagoginjo Ljerko Trampuž pospremimo v pokoj
Accompanying curator-educator Ljerka Trampuž into retirement

Ljerka Trampuž
Sonce. Razstavni projekt v okviru Pedagoške sekcije pri Skupnosti muzejev Slovenije
The Sun. An exhibition project within the Education Section of the Slovenian Museums Association

Irena Žmuc
Moč muzejev. Generalna konferenca ICOM-a v Pragi leta 2022
The power of museums. The ICOM Prague 2022 General Conference

Marjetka Balkovec Debevec, Miha Mlinar
Ob 51. podelitvi Valvasorjevih odličij v Tolminu
On the occasion of the 51st Valvasor Awards ceremony in Tolmin

Irma Langus Hribar, Meta Kojc
Podelitve nagrade in priznanj Mirka Šubica za leto 2021
The 2021 Mirko Šubic Prize and Awards Ceremony

Valentina Bevc Varl, Oskar Habjanič, Mirjana Koren
Mednarodni simpozij Museoeurope / ICOM Europe 2021: Živeti v Evropi / Living in Europe
Museoeurope / ICOM Europe 2021: Living in Europe (International Symposium)


 

 

Prijavite se na e-novice