SI
Show menu

Argo 66/1, 2023

Časopis slovenskih muzejev
Cena: 8.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Argo 66/1, 2023

2023, 21 x 29 cm, mehka vezava, 142 strani, ISSN 0570-8869

Jezik: slovenski, s povzetki v angleškem jeziku

Vsebina

INTERVJU

Nadina Štefančič
»Muzeji so prostori, kamor se zatečeš pred pritiski vsakdana in v katerih ti ni treba ničesar konzumirati.« Intervju z Matevžem Čelikom Vidmarjem, državnim sekretarjem na Ministrstvu za kulturo
"Museums are spaces to which one can retreat from the pressures of everyday life and where one does not have to buy anything." Interview with Matevž Čelik Vidmar, State Secretary at the Ministry of Culture


RAZPRAVE

Nina Misson
Razumevanje angleških transi spomenikov 15. stoletja in njihova primerjava z drugimi tipi makabristične umetnosti
Understanding 15th-century English cadaver monuments and comparing them with other types of macabre art


SEKCIJE

Daša Pavlovič
Pomorski muzej Mela Fisherja
Mel Fisher Maritime Museum

Nina Vošnjak
Od rafinerije do galerije – veččutno vodstvo po zgodovini Cukrarne
From refinery to gallery – a multi-sensory guide to the history of Cukrarna

Simona Žvanut
Odkrivamo Loški muzej z vodičko Lisičko. Pedagoški program za predšolske in osnovnošolske otroke (1. triada)
Discovering the Škofja Loka Museum with Little Fox the Guide. Educational programme for pre-school and primary school (grades 1–3) children

Mojca Ramšak
Smernice za vrednotenje vohalne pomembnosti artefaktov za muzeje
Guidance on evaluating the olfactory significance of artefacts for museums

Tea Knapič, Špela Pungaršek
Vse najboljše, doktor Scopoli! 300. obletnica rojstva Joannesa Antoniusa Scopolija (1723–1788)
Happy birthday, Doctor Scopoli! The 300th anniversary of the birth of Giovanni Antonio Scopoli (1723–1788)

Ljerka Trampuž
O kulturi dopisovanja, prijateljevanja in novodobnega komuniciranja
On the culture of correspondence, friendship and modern-era communication
ODMEVI IN POROČILA

Nina Cvar
Razstava Odpadniške zgodovine. Marina Gržinić & Aina Šmid
The exhibition Dissident Histories. Marina Gržinić & Aina Šmid

Urša Pajk
Karel Destovnik - Kajuh (13. 12. 1922–22. 2. 1944), Čas življenja in čas smrti
Karel Destovnik - Kajuh (13 December 1922–22 February 1944), A Time of Life and a Time of Death

Vesna Tratnik
Občasna razstava o rimskem kultu Mitre v Arheološkem muzeju Frankfurt
The temporary exhibition on Roman cult of Mithras in the Frankfurt Arcaeological Museum

Matic Zupan
Hiša Albrechta Dürerja in Bachov muzej: stalni razstavi dveh slavnih nemških ustvarjalcev
Albrecht Dürer House and the Bach Museum: permanent exhibitions of two famous German artists

Marjetka Balkovec Debevec, Miha Mlinar
Ob podelitvi Valvasorjevih odličij za leto 2022
On the occasion of the 2022 Valvasor Awards ceremony

Meta Kojc, Irma Langus Hribar
Ob podelitvah nagrade in priznanj Mirka Šubica za leto 2022
On the occasion of the 2022 Mirko Šubic Prize and Awards Ceremony

Nataša Nemeček
Trienalna konferenca skupine ICOM-CC Metal 2022, Helsinki, Finska, 5.–9. 9. 2022
Metal 2022, a triennial conference of the ICOM-CC Metals Working Group, Helsinki, Finland, 5–9 September 2022

Enea Bronja Gajšek, Davor Mlinarič
Ni vse srebro, kar se sveti. Pomen povezovanja in sodelovanja kustosa in kustosa pedagoga pri oblikovanju in snovanju spremljajočega programa na razstavi Zloščeno do visokega sijaja
"Not all that glitters is silver" – The significance of the curator and curator-educator teaming up to design and develop the programme accompanying the Polished to a High Shine exhibition

Rajka Bračun Sova
Brigita Strnad, Borut Gombač, Zagrizi v umetnost: Pike in črte iz zbirke UGM. Umetnostna galerija Maribor, 2022
Brigita Strnad, Borut Gombač, Bite into Art: Dots and Lines from the MAG Collection, Maribor Art Gallery, 2022

Barbara Predan
Večplastnost oblikovanja. Žan Kobal, Tamara Lašič Jurkovič, Marjan Žitnik – industrijski oblikovalec
Multi-faceted design. Žan Kobal, Tamara Lašič Jurkovič, Marjan Žitnik – Industrial Designer

Lidija Tavčar
Šesta v knjižni zbirki: Ljerka Trampuž, Miška in slonček v muzejski kraški jami
Sixth in the book collection: Ljerka Trampuž, A Mouse and an Elephant in a Museum Karst Cave


ZANIMIVKE

Tomaž Kovačič
Divja Loka, divja jaga
Wild is the meadow, the hunt is wild




 

 

Prijavite se na e-novice