SI
Show menu

Beloprstena keramika na Slovenskem / Cream-Colored Earthenware in Slovenia

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 4
Cena: 15.90 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 4
Beloprstena keramika na Slovenskem
Cream-Colored Earthenware in Slovenia

Avtor: Mateja Kos

2005, 17 x 24 cm, mehka vezava, 192 strani, ISBN 961-6169-37-8

Jezik: slovenski, angleški


V zbirki keramike Narodnega muzeja Slovenije ima beloprstena keramika posebno mesto. To je namreč zvrst, ki je najbolj zaznamovala izdelovanje keramike pri nas. Velika večina keramičnih delavnic in tovarn na Slovenskem je izdelovala prav beloprsteno keramiko. Med najbolj znanimi so tovarna beloprstene keramike Žige Zoisa v Ljubljani, keramična tovarna bratov Schütz v Libojah pri Celju in delavnica družine Schnabl v Kamniku. Knjiga je sestavljena iz dveh delov, uvoda in kataloga. V uvodu avtorica predstavlja pojem in razvoj beloprstene keramike, tehnologijo, uporabnike in izdelovalce na Slovenskem. Katalog uvajajo uvodna pojasnila, slovarček pojmov, seznam literature in arhivskih virov ter predstavitev značk izdelovalcev. Kataloški del je urejen po posameznih izdelovalcih, ki si sledijo kronološko. Vsak predmet spremljajo podroben opis, podatki o provenienci in objavah ter barvna fotografija ali risba.

Vsebina

UVOD / INTRODUCTION

KRATKA ZGODOVINA KERAMIKE / A BRIEF HISTORY OF CERAMICS

BELOPRSTENA KERAMIKA / CREAM-COLORED EARTHENWARE
Pojem / The term
Razvoj v Veliki Britaniji / Development in Great Britain
Tehnologija / The technology
Uporabniki / Users
Izdelovalci na Slovenskem / Manufacturers in Slovenia

STANJE RAZISKAV / STATE OF RESEARCH

PREDSTAVITEV FONDA / PRESENTATION OF THE COLLECTION

KATALOG / THE CATALOGUE
Uvodna pojasnila / Introductory remarks
Seznam kratic / List of abbreviations
Slovarček pojmov / Glossary of terms
Literatura / Bibliography
Značke / Base marks
Katalog / Catalogue

 

 

Prijavite se na e-novice