SI
Show menu

Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in Tetrarhije / The Čentur hoard: Folles of Maxentius and of the Tetrarchy

Situla. Razprave Narodnega muzeja v Ljubljani / Dissertationes Musei nationalis Labacensis 12
Cena: 8.40 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Situla 12
Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in Tetrarhije /
The Čentur hoard: folles of Maxentius and of the Tetrarchy

Avtor: Aleksander Jeločnik

1973, 17 x 23,5 cm, mehka vezava, 224 strani, 23 tabel

Jezik: slovenski, angleški

Vsebina

PREDGOVOR

KRATICE

NAJDBA ČENTUR
- Najdišče in okolnosti odkritja najdbe
- Sestav najdbe
- Akvileja
- Ticinum
- Rim
- Kartagina
- Ostija
- Lugdunum
- Treveri
- Londinium
- Siscija
- Serdika
- Tesalonika
- Herakleja
- Nikomedija
- Kyzikus
- Antiohija
- Aleksandrija
- Datacija najdbe
- Vzroki zakopa najdbe

POVZETEK GLAVNIH ZAKLJUČKOV
- Najdišče in sestav najdbe
- Predreformni antoninijani
- Razdobje kovanja folisov polne teže
- Razdobje kovanja folisov reducirane teže
- Datacija in vzroki zakopa najdbe

KATALOG - Uvod
- Aquileia
- Ticinium
- Roma
- Carthago
- Ostia
- Lugdunum
- Treveri
- Londinium
- Siscia
- Serdica
- Thessalonica
- Heraclea
- Nicomedia
- Cyzicus
- Antiochia
- Alexandria

TABLE I—XXIII

ILUSTRACIJE V TEKSTU
- Pogled z Malega Čenturja na plato z najdiščem
- Zemljevid Istre z najdiščem Čentur
- Licinijev napisni kamen iz Poreča
PREFACE

ABBREVIATIONS

THE ČENTUR HOARD
- The Place and Circumstances of Discovery of 
  the Find
- The Composition of the Find
- Aquileia
- Ticinium
- Rome
- Carthage
- Ostia
- Lyons
- Trier
- London
- Siscia
- Serdica
- Thessalonica
- Heraclea
- Nicomedia
- Cyzicus
- Antioch
- Alexandria
- Dating the Find
- Motives for the Find's Burial

SUMMARY OF THE MAIN CONCLUSIONS
- The Place of Discovery and the Composition of 
  the Find
- Pre-Reform Antoniniani
- The Period of Issue of Full-Weight Folles
- The Period of Issue of Reduced-Weight Folles
- Date of and Reasons for the Concealment of the 
  Find

CATALOGUE – Introduction
- Aquileia
- Ticinium
- Roma
- Carthago
- Ostia
- Lugdunum
- Treveri
- Londinium
- Siscia
- Serdica
- Thessalonica
- Heraclea
- Nicomedia
- Cyzicus
- Antiochia
- Alexandria

PLATES I—XXIII

ILLUSTRATIONS IN THE TEXT
- The view from Mali Čentur on the plateau with 
  the place of discovery
- Map of Istria with the place of discovery
- Licinius' inscription from Parentium
 

 

Prijavite se na e-novice