SI
Show menu

KiM 10: Prazgodovina Šmarjete

Cena: 5.00 €
Razprodano

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalogi in monografije 10
Prazgodovina Šmarjete

Avtorica: Vida Stare

1973, 24,5 x 33 cm, mehka vezava, 86 strani, 73 tabel

Jezik: slovenski, nemški
KiM 10: pdf (23.0 MB)

Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji.

Vsebina

Peter Petru
Predgovor

Prazgodovinski kompleks Šmarjete
Izkopavanja v šmarješkem kompleksu
Splošno o grobiščih
Opombe
Kataloški opis predmetov
    Šmarjeta
    Kronovo
    Bela cerkev
    Vinji vrh
    Družinska vas
    Strelac
    Obrh, Toplice, Brezovica, Mlade Vine

Vorwort
Der Vorgeschichtliche Kompleks von Šmarjeta
Die Ausgrabungen im Šmarjeta-Kompleks
Algemeines über die Gräberfelder

KATALOG

Tolmač k tabelam / Hinweise zu den Tafeln

TABLE

 

 

Prijavite se na e-novice