SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
MetelkovaZaprto
Grad Snežnik11:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 17:00
Ad PirumZaprto
Show menu

KiM 28: Stična I

Naselbinska izkopavanja / Siedlungsausgrabungen
Cena: 27.10 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka


KOMPLET JE SESTAVLJEN IZ KNJIGE IN PRILOG

Katalogi in monografije 28
Stična I. Naselbinska izkopavanja /
Stična I. Siedlungsausgrabungen

Avtor: Stane Gabrovec
s sodelavci: Otto-Herman Frey, Volker Pingel, Drago Svoljšak, Biba Teržan, Janez Dular, Sándor Bökönyi, Stanko Buser, Drago Meze, Janez Meterc

1994, 25 x 34 cm, trda vezava, 224 strani, ISBN 86-80651-16-8

Jezik: slovenski, nemški

Vsebina

KAZALO / Inhaltsverzeichnis

PREDGOVOR / Vorwort

Stane Gabrovec: UVOD / Einleitung

Stane Gabrovec: ZGODOVINA RAZISKOVANJ / Forschungsgeschichte

BIBLIOGRAFIJA / Bibliographie

Stane Gabrovec: LEGA IN OPIS ARHEOLOŠKE STIČNE / Lage und Beschreibung der prähistorischen Anlage von Stična

Stanko Buser: GEOLOŠKA ZGRADBA BLIŽNJE OKOLICE STIČNE / Der geologische Aufbau der näheren Umgebung von Stična

Drago Meze: GEOMORFOLOŠKO-HIDROGRAFSKI OPIS / Geomorphologisch-hydrographischer Abriß

Volker Pingel: SONDE 15, 20, 21 IN 22 / Schnitte 15, 20, 21 und 22

Otto-Herman Frey: SONDE NA JUGOVZHODU NASELJA (4, 6, 12–13) / Die Schnitte im Südosten der Anlage (4, 6, 12–13)

Drago Svoljšak: SONDE NA JUGOZAHODNEM NASELBINSKEM ROBU / Die Schnitte am Südwestrand der Siedlung

Stane Gabrovec: SONDA 1 / Schnitt 1

Stane Gabrovec: SONDA 2 / Schnitt 2

Stane Gabrovec: SONDA 5 / Schnitt 5

Stane Gabrovec: SONDA 8 / Schnitt 8

Stane Gabrovec: SONDA 10 / Schnitt 10

Biba Teržan: SONDE 9, 18 IN 19 NA PREČNEM NASIPU GRADIŠČA / Die Schnitte 9, 18 und 19 im querwall der Befestigungsanlage

Janez Dular: SONDA 11 / Schnitt 11

Stane Gabrovec: REZULTATI NASELBINSKIH IZKOPAVANJ / Die Ergebnisse der Siedlungsgrabungen

Stane Gabrovec: OBJAVA GRADIVA / Die Funde

Janez Meterc: PRAZGODOVINSKA ŽLINDRA IZ STIČNE / Die vorgeschichtlichen Schlacken aus Stična

Sándor Bökönyi: ANALIZA ŽIVALSKIH KOSTI / Die Tierknochenfunde der Siedlung

Stane Gabrovec: ZAKLJUČEK / Schlußbetrachtung

Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
MetelkovaZaprto
Grad Snežnik11:00 - 15:00
Blejski grad09:00 - 17:00
Ad PirumZaprto
 

 

Prijavite se na e-novice