SI
Show menu

KiM 29/30: Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia

Cena: 42.30 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

KOMPLET JE SESTAVLJEN IZ DVEH KNJIG:

I.
Katalogi in monografije 29
Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem I /
Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia I

Urednica: Biba Teržan

1995, 25 x 34 cm, trda vezava, 413 strani, ISBN 961-6169-04-1

Jezik: slovenski, angleški

II.
Katalogi in monografije 30
Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem II /
Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia II

Urednica: Biba Teržan

1996, 25 x 34 cm, trda vezava, 413 strani, ISBN 961-6169-05-X

Jezik: slovenski, angleški (poglavje Depojska najdba iz Šempetra pri Gorici v slovenskem in italijanskem jeziku)

KiM 29: pdf (31.6 MB)
KiM 30: pdf (29.5 MB)

Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji.

Vsebina

I.

Biba Teržan
SPREMNA BESEDA / Preface

Irena Šinkovec
UVOD V KATALOG / Introduction to the Catalogue

Irena Šinkovec
KATALOG POSAMEZNIH KOVINSKIH NAJDB BAKRENE IN BRONASTE DOBE / Catalogue of Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages

Peter Čerče, Irena Šinkovec
KATALOG DEPOJEV POZNE BRONASTE DOBE / Catalogue of Hoards of the Urnfield Culture


II.

Peter Čerče, Peter Turk
DEPOJI POZNE BRONASTE DOBE – NAJDIŠČNE OKOLIŠČINE IN STRUKTURA NAJDB / Hoards of the Late Bronze Age – The Circumstances of their Discovery and the Structure of the Finds

Beatriče Žbona - Trkman, Alma Bavdek
DEPOJSKI NAJDBI S KANALSKEGA VRHA / The Hoards from Kanalski Vrh

Ugo Furlani
DEPOJSKA NAJDBA IZ ŠEMPETRA PRI GORICI / Il ripostiglio di San Pietro presso Gorizia

Peter Turk
DATACIJA POZNOBRONASTODOBNIH DEPOJEV / The Dating of Late Bronze Age Hoards

Irena Šinkovec
POSAMEZNE KOVINSKE NAJDBE BAKRENE IN BRONASTE DOBE / Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages

Neva Trampuž - Orel
SPEKTROMETRIČNE RAZISKAVE DEPOJSKIH NAJDB POZNE BRONASTE DOBE / Spectrometric Research of the Late Bronze Age Hoard Finds

Biba Teržan
SKLEPNA BESEDA / Conclusion

SEZNAM LITERATURE / List of Literature

 

 

Prijavite se na e-novice