SI
Show menu

KiM 34/35: Tolmin, prazgodovinsko grobišče / Tolmin, the prehistoric cemetery

Cena: 60.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

KOMPLET JE SESTAVLJEN IZ KATALOGA, NAČRTA GROBIŠČA IN RAZPRAV

1.
Katalogi in monografije 34
Tolmin, prazgodovinsko grobišče I /
Tolmin, the prehistoric cemetery I
KATALOG 

Avtorja: Drago Svoljšak, Ana Pogačnik

2001, 24,5 x 33,5 cm, mehka vezava, 303 strani, ISBN 961-6169-19-X

Jezik: slovenski, angleški

2.
Katalogi in monografije 34
Tolmin, prazgodovinsko grobišče I /
Tolmin, the prehistoric cemetery I
NAČRT GROBIŠČA

3.
Katalogi in monografije 35
Tolmin, prazgodovinsko grobišče II / 
Tolmin, the prehistoric cemetery II
RAZPRAVE

Avtorja: Drago Svoljšak, Ana Pogačnik
s sodelavci: Biba Teržan, Lazslo Bartosiewich, Cristina Cattaneo, Silvia di Martino, Cristina Ravedoni, Alojz Šercelj, Tomaž Verbič

2002, 24,5 x 33,5 cm, mehka vezava, 139 strani, ISBN 961-6169-25-4

Jezik: slovenski, angleški (poglavji Kremiranje in žgani pokop v Tolminu, Ostanki sežganih živalskih kosti sta v slovenskem in italijanskem jeziku)

KiM 35: pdf (17.6 MB)

Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji.

Vsebina Razprav

Drago Svoljšak
ARHEOLOŠKA TOPOGRAFIJA TOLMINA IN NEPOSREDNE OKOLICE / The Archaeological Topography of Tolmin and the Immediate Vicinity

Drago Svoljšak
ZGODOVINA RAZISKOVANJ / The History of Research

Ana Pogačnik
NAČIN POKOPA IN ANALIZA PODATKOV / The Burial Ritual and the Analysis of the Grave Goods

Biba Teržan
KRONOLOŠKI ORIS / Chronological Outline

Tomaž Verbič
IZVOR KAMNITIH KRITIN GROBOV NA PRAZGODOVINSKEM GROBIŠČU V TOLMINU / The Source of the Stone Grave Covers at the Prehistoric Cemetery of Tolmin

Alojz Šercelj
POROČILO O ANTRAKOTOMSKIH PREISKAVAH OGLJA / Report on the Analysis of Charcoal

Christina Ravedoni, Christina Cattaneo
KREMIRANJE IN ŽGANI POKOP V TOLMINU / Le cremazioni di Tolmin

Silvia Di Martino
OSTANKI SEŽGANIH ŽIVALSKIH KOSTI / Resti ossei animali bruciati

Laszlo Bartosiewicz
NESEŽGANI ŽIVALSKI OSTANKI V ŽGANIH GROBOVIH IZ TOLMINA / Unburned animal remains in the cremation graves from Tolmin

SEZNAM LITERATURE / List of Literature

 

 

Prijavite se na e-novice