SI
Show menu

KiM 37: Stična II/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der Älteren Eisenzeit

KATALOG
Cena: 49.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalogi in monografije 37
Stična II/1
Gomile starejše železne dobe /
Grabhügel aus der Älteren Eisenzeit

Avtor: Stane Gabrovec
s sodelavci: Ana Kruh, Ida Murgelj, Biba Teržan

2006, 25 x 34 cm, trda vezava, 488 strani, ISBN 978-961-6169-51-6

Jezik: slovenski, nemški

KiM 37: pdf (55.1 MB)

Pdf monografije lahko prenesete na svojo napravo. Grafične priloge v veliki ločljivosti so dostopne v tiskani izdaji.

Vsebina

Stane Gabrovec
PROLOG / Prolog

Stane Gabrovec
PREDGOVOR / Vorwort

Biba Teržan, Ana Kruh
UVOD V KATALOG / Einleitung

Stane Gabrovec, Ana Kruh
GOMILA 48 / Grabhügel 48

Stane Gabrovec, Ana Kruh
GOMILA 5 / Grabhügel 5

Stane Gabrovec, Ana Kruh
GOMILA 76 – GROB Z OKRAŠENIM SITULSKIM POKROVOM / Grabhügel 76 – Grab mit verziertem Situlendeckel

Stane Gabrovec, Ana Kruh
GOMILA 40, 41 ALI 43 / Grabhügel 40, 41 bzw. 43

Stane Gabrovec, Ana Kruh, Ida Murgelj
FEDRANOVA IN HRASTOVA ZBIRKA TER LOŽARJEVO IZKOPAVANJE / Sammlung Fedran und Hrast, Ložars Grabung

Stane Gabrovec, Ana Kruh
PEČNIKOVO IZKOPAVANJE / Grabung Jernej Pečnik

Stane Gabrovec, Ana Kruh
NAJDBE IZ MECKLENBURŠKE ZBIRKE V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE / Sammlung der Herzogin von Mecklenburg im Narodni muzej Slovenije

Stane Gabrovec, Ana Kruh, Ida Murgelj
PRISTAVLJA VAS IN SPORADIČNE NAJDBE / Pristavlja vas und sporadische Funde

Biba Teržan, Stane Gabrovec
GOMILA 125, IZKOPAVANJE A. GOETZEJA, 1906 / Grabhügel 125, Grabung A. Goetze, 1906

Biba Teržan
GOMILA 52 – GROB Z OKLEPOM / Grabhügel 52 – Grab mit Panzer


LITERATURA / Literaturverzeichnis

TABLE (214 TABEL) / Tafeln (214 Tafeln)

PRILOGE (TLORISA IN PRESEKI GOMIL 48 IN 5) / Anhang (Grundrisse und Profile der Grabhügel 48 und 5)

 

 

Prijavite se na e-novice