SI
Show menu

KiM 46: Roman Military Decoration Torques / Rimsko vojaško odlikovanje torkves

Cena: 49.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalogi in monografije 46

ROMAN MILITARY DECORATION TORQUES / RIMSKO VOJAŠKO ODLIKOVANJE TORKVES
Literary, epigraphic, representational and archaeological evidence / Literarni, epigrafski in arheološki viri ter upodobitve

Avtorici: Janka Istenič, Anja Ragolič

2023, 25 x 34 cm, trda vezava, 198 strani, ISBN 978-961-6981-67-5

To delo je ponujeno pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva – Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca (izjema so fotografije). Monografijo lahko naročite v spletni trgovini muzeja oziroma preko e-pošte blagajna@nms.si.

O monografiji

Monografija obravnava rimsko vojaško odlikovanje torkves od začetkov v pozni republikanski dobi do začetka 3. stoletja n. št. Izhaja iz analize vseh razpoložljivih vrst virov, ki so: antična literarna dela, epigrafski viri (napisi), upodobitve na kamnitih spomenikih in arheološke najdbe (2. do 5. poglavje). 6. poglavje je namenjeno diskusiji v več objavah izražene domneve, da so Rimljani vojake odlikovali ne le s parom torkvesov, ki so jih nosili na prsih, ampak tudi s po enim torkvesom, ki so ga nosili okoli vratu. Glavni izsledki poglavij 2 do 6 in sklepi, ki iz njih izhajajo, so zajeti v 7. poglavju.

Sestavni del knjige je seznam 110 rimskih napisov (seznam 1), ki omenjajo s torkvesom odlikovano enoto ali posameznika, in seznam 33 nagrobnikov in drugih kamnitih spomenikov, na katerih je to odlikovanje upodobljeno (seznam 2). Spomeniki seznama 2 so predstavljeni s kakovostnimi fotografijami; njihova objava je dragocena, saj izvirajo z območja cele rimske države in smo številne med njimi doslej poznali le po skromnih fotografijah. Seznama in fotografije bralcu omogočajo dobro sledenje v knjigi podanih vsebin in njihovo preverjanje, hkrati pa bodo lahko podlaga za nadaljnja preučevanja.

V knjigi predstavljene raziskave so potrdile večino glavnih izsledkov temeljnega dela o rimskih vojaških odlikovanjih Valerie Maxfield iz leta 1981 (Roman Military Decorations, London), prispevale pa so tudi nova spoznanja. Med njimi so argumenti, ki kažejo, da so bila nižja odlikovanja, ki vključujejo torkves, verjetno iz cenenih kovin, ki so imele videz zlata in srebra, kar je v nasprotju z doslej uveljavljenim prepričanjem, da so bila ta vojaška odlikovanja z zlata ali srebra. Ohranjen je najmanj en primerek rimskega odlikovanja torkves, to je iz čiste medenine narejen torkves s Štalenske gore na Koroškem v Avstriji, ki je v knjigi podrobno predstavljen.

Vsebina

Vsebina (979 KB)
 

 

Prijavite se na e-novice