SI
Show menu

Ko zapoje kovina / The Song of Metal

Tisočletja metalurgije na Slovenskem / Millenia of Metallurgy in Slovenia
Cena: 45.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalog razstave
Ko zapoje kovina. Tisočletja metalurgije na Slovenskem

Glavni in odgovorni uredniki: Jernej Kotar, Tomaž Lazar, Peter Fajfar

2019, 24,5 x 30,5 cm, trda vezava, 379 str., 196 slik, 39 preglednic, ISBN 978-961-6981-42-2

Jezik: slovenski, angleški

Vsebina

Peter Fajfar, Tomaž Lazar
KO ZAPOJE KOVINA / The Song of Metal

Peter Turk, Boštjan Laharnar, Janka Istenič, Daša Pavlovič
ZAČETKI METALURGIJE / Beginnings of Metallurgy

Gašper Oitzl
OBUDITEV IN RAZVOJ METALURŠKIH DEJAVNOSTI. METALURGIJA NA SLOVENSKEM V SREDNJEM VEKU / Revival and Development of Metallurgical Activities. Metallurgy in Slovenian Territory during the Middle Ages

Gašper Oitzl
VPELJAVA PLAVŽEV IN VZPON IDRIJSKEGA RUDNIKA. METALURGIJA NA SLOVENSKEM V ZGODNJEM NOVEM VEKU / Introduction of Blast Furnaces and the Rise of the Idrija Mine. Metallurgy in Slovenian Territory in the Early Modern Period

Gašper Oitzl
MED »FUŽINARSTVOM« IN INDUSTRIALIZACIJO. TEMELJNI POUDARKI METALURGIJE NA SLOVENSKEM V DOLGEM 19. STOLETJU / Between Traditional Ironworking and Industrialisation. Key Aspects of Metallurgy in Slovenian Territory in the »Long Nineteenth Century«

Tomaž Lazar
METALURŠKA ZAPUŠČINA V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE / Metallurgical Heritage in the National Museum of Slovenia

Matjaž Knap
JEKLARSTVO V SLOVENIJI PO KONCU PRVE SVETOVNE VOJNE / Steelmaking in Slovenia after the First World War

Jožef Medved, Stanislav Kores, Maja Vončina
ALUMINIJ. ZGODBA LAHKE PRIHODNOSTI / Aluminium. The Story of a Lightweight Future

Primož Mrvar, Mitja Petrič
LIVARSTVO / Casting

Slavko Kanalec, Sara Wagner, Peter Cvahte, Stanislav Kores, Viktor Fortin, Alojz Grauf
KOVINSKOPREDELOVALNA VERIGA. SLOVENSKA INDUSTRIJA PRIHODNOSTI / Metal Processing. Slovenian Industry of the Future

Peter Fajfar
100 LET ŠTUDIJA METALURGIJE NA LJUBLJANSKI UNIVERZI / A Centenary of the Study of Metallurgy at the University of Ljubljana

SEZNAM VIROV IN LITERATURE / List of Sources and Bibliography
 

 

Prijavite se na e-novice