SI
Show menu

Najstarejše zgodbe s stičišča svetov

Katalog stalne razstave v slovenskem jeziku
Cena: 20.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalog stalne razstave
Najstarejše zgodbe s stičišča svetov

Avtorja: Peter Turk, Matija Turk
Avtorja seznama razstavljenih predmetov: Matija Turk, Vesna Svetličič

Uredniki: Polona Bitenc, Peter Turk, Matija Turk

2019, 23,5 x 30 cm, mehka vezava, 254 str., 269 slik, ISBN 978-961-6981-40-8

Jezik: slovenski

Vsebina

UVOD

PALEOLITIK IN ZAČETEK ČLOVEŠTVA
PLEISTOCEN, LEDENA DOBA IN ČAS PALEOLITSKIH KULTUR
OKOLJE IN ŽIVLJENJE V LEDENI DOBI
PALEOLITIK NA OZEMLJU SLOVENIJE
KAMEN, KOST IN LES V PALEOLITIKU
BETALOV SPODMOL IN NAJSTAREJŠI SLEDOVI NEANDERTALCEV NA OZEMLJU SLOVENIJE
DIVJE BABE I, OKNO V SVET LEDENE DOBE
NEANDERTALCI IZ DIVJIH BAB I
DUHOVNI SVET NEANDERTALCEV
ZAČETKI GLASBE 
RAZISKOVANJE NEANDERTALSKEGA GLASBILA
PRVI ANATOMSKO MODERNI LJUDJE
GORSKO NAJDIŠČE POTOČKA ZIJALKA
VRHUNEC RAZVOJA PALEOLITSKIH SKUPNOSTI
MEZOLITIK – ZADNJI LOVCI IN NABIRALCI
MEZOLITIK NA LJUBLJANSKEM BARJU
NEOLITSKA REVOLUCIJA OD BLIŽNJEGA VZHODA DO SREDNJE EVROPE
NEOLITIK MED JADRANOM IN PANONIJO
POLJEDELCI IN ŽIVINOREJCI OB SAVI IN NJENIH PRITOKIH
GRADIŠČA V NEOLITIKU IN BAKRENI DOBI
POKOPI IN POPOTNICE V ONOSTRANSTVO V BAKRENI DOBI
KOLIŠČARJI
KOLIŠČARSKA FIGURALIKA
KOLIŠČARSKA LONČENINA
KOLIŠČARSKI VSAKDANJIK, BAKRENODOBNI VSAKDANJIK
BAKROVI RUDOSLEDCI, METALURGI IN NJIHOVI IZDELKI
BAKRENODOBNI BOJEVNIKI?
NOVO OROŽJE IZ ČVRSTEGA BRONA
OD VASI DO PREDHODNIKOV MEST
BODALA IN MEČI PRVAKOV
GOMILE, POMNIKI PREDNIKOV
VOJŠČAKI IN NJIHOVO OROŽJE
ZLATO IN NJEGOVE NOSILKE
ZAKLADI ZA BOGOVE, ZAKLADI ZA LJUDI
SKRIVNOSTNO BREZNO
ŽARNI POKOPI IN POPOTNICE V ONOSTRANSTVO

IZBOR LITERATURE
SLIKE Z RAZSTAVE

Matija Turk, Vesna Svetličič
SEZNAM RAZSTAVLJENIH PREDMETOV
LITERATURA K SEZNAMU RAZSTAVLJENIH PREDMETOV
 

 

Prijavite se na e-novice