SI
Show menu

Od zore do mraka / From Dawn till Dusk

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 8
Cena: 30.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 8
Od zore do mraka. Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
From Dawn till Dusk. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia

Avtor: Darko Knez

2010, 17 x 24 cm, mehka vezava, 207 strani, ISBN 978-961-6169-72-1

Jezik: slovenski, angleški


Križi so zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti. Vsi križi, ki so predstavljeni v knjigi, so del velike zbirke devocionalij Oddelka za zgodovino in uporabno umetnost Narodnega muzeja Slovenije. Knjigo je avtor razdelil na dva dela. V prvem delu je študija o križih, v drugem, kataloškem delu knjige pa je predstavljen izbor zbirke križev od 10. stoletja do najnovejše dobe. Vsi križi so fotografirani. Kataloški del je razdeljen na tri poglavja, v prvem so predstavljeni križi obeski, v drugem stoječi križi, na koncu kataloga so dodani križi, ki ne sodijo v nobeno od osnovnih skupin. Znotraj skupin so predmeti razdeljeni v druge podskupine glede na ikonografske, stilne in tipološke ter materialne podobnosti. Avtor je, kadar je bilo mogoče, upošteval kronološko razvrstitev predmetov.

Vsebina

Historiat zbirke Narodnega muzeja / The history of the Collection of crosses in the National Museum of Slovenia

Križ / Cross

Oblike in vrste križev / Forms and types of crosses

Napisi na križih / Inscriptions on crosses

Križi obeski / Cross pendants

Karavaka križi / Caravaca crosses

Misijonski križi / Mission crosses

Ruski križ / The Russian cross

Križi relikviariji / Reliquary crosses

Rožni venci / Rosaries

Procesijski križi / Processional crosses

Stoječi križi / Free-standing crucifixes

Križi v ljudski kulturi / Crosses in folk culture

Naravoslovne analize muzejskih predmetov / Scientific analysis of the museum artefacts

Zaključek / Conclusion

KATALOG / CATALOGUE

Kratice / Abbreviations

Literatura / Literature

Kazalo / Index
 

 

Prijavite se na e-novice