SI
Show menu

Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 16
Cena: 48.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 16
Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije.
Zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnjega novega veka

Avtor: Tomaž Lazar

2021, 25 x 31 cm, trda vezava, 369 strani, ISBN 978-961-6981-49-1

Jezik: slovenski

Zbirka orožja in bojne opreme sodi med osrednje, v javnosti najbolj znane sklope gradiva v Narodnem muzeju Slovenije. Glede na število eksponatov, njihovo raznovrstnost in zgodovinsko vrednost je zbirka več kot 3500 predmetov gotovo najpomembnejša zaključena celota svoje vrste v Sloveniji.
V monografiji je podrobneje obravnavana osebna zaščitna oprema (oklepi in čelade) – številčno najmanjši, a izjemno pomemben del zbirke. Prikaz vojaškozgodovinskega razvoja slovenskih dežel bralcu približa življenje v prehodnem prostoru v času, iz katerega izvira večina obravnavanih eksponatov, od visokega srednjega veka do konca 17. stoletja. Drugi vsebinski sklop obravnava razvoj zaščitne opreme in okleparske tehnologije v obravnavanem obdobju, v zadnjem delu pa so predstavljena ključna nova spoznanja arheometalurških analiz izbranih primerkov verižnih in ploščnih oklepov iz muzejske zbirke.

Vsebina

UVOD

I. ZBIRKA OROŽJA IN BOJNE OPREME V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE

II. ŽIVLJENJE NA NEMIRNEM KRIŽIŠČU: SLOVENSKI PROSTOR V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU

 • Doba viteštva
 • Najemniška služba
 • Vzpon grofov Celjskih
 • Čas velikih preizkušenj

III. ZAŠČITNA OPREMA NA SLOVENSKEM V SREDNJEM IN ZGODNJEM NOVEM VEKU

 • Pisni viri
 • Likovni viri

IV. KONSTRUKCIJSKE ZAKONITOSTI OKLEPA

 • Praktični izzivi in fiziološke omejitve človeškega telesa

V. ŠČITI

VI. USNJENI IN TEKSTILNI OKLEP

 • Usnjeni oklep
 • Tekstilni oklep
 • Tehnologija izdelave in praktične zmogljivosti


VII. ZAČETKI KOVINSKEGA OKLEPA

 • Luskasti oklep
 • Lamelni oklep
 • Prototipi ploščnega oklepa

VIII. VERIŽNI OKLEP

 • Tehnologija izdelave
 • Delovni postopki
 • Delovni proces

IX. PLOŠČNI OKLEP

 • Oklepni jopič in brigandina
 • Oklep prehodne dobe
 • Homogeni ploščni oklep v 15. stoletju
 • Razvoj ploščne garniture v 16. stoletju
 • Zadnje obdobje ploščnega oklepa
 • Tehnologija izdelave
 • Okleparska središča in obrtna tradicija
 • Ploščni oklep v tekmi z ognjenim orožjem

X. KATALOG PREDMETOV

 • Ščiti
 • Verižnina
 • Ploščni oklep

XI. NARAVOSLOVNE ANALIZE

 • Alan Williams, Edwin Wood: Metalografske analize izbranih primerkov zaščitne opreme iz Narodnega muzeja Slovenije
 • Jakob Kraner, Peter Fajfar, Borut Zorc, Matjaž Knap: Arheometalurške raziskave maksimilijanskega oklepa N 35361
 • Peter Fajfar, Marijan Nečemer, Borut Žužek: Arheometalurške raziskave jedkanega oklepa N 17776
 • Jakob Kraner, Tomaž Lazar: Konstrukcija ploščnega oklepa: primerjalna analiza prsnih plošč

XII. VIRI IN LITERATURA

 

 

Prijavite se na e-novice