SI
Show menu

Pleteno pohištvo v Sloveniji / Wicker Furniture in Slovenia

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 7
Cena: 39.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 7
Pleteno pohištvo v Sloveniji
Wicker Furniture in Slovenia

Avtor: Maja Lozar Štamcar

2008, 17 x 24 cm, mehka vezava, 191 strani, ISBN 978-961-6169-61-5


Jezik: slovenski, angleški


Temu segmentu slovenske pohištvene zgodovine je doslej prvič posvečena posebna pozornost. Razprava Pleteno pohištvo v Sloveniji na osnovi ohranjenega pohištva, pisnih virov in sočasnih fotografij orisuje navzočnost pletenega pohištva pri nas, od začetkov v osemdesetih letih devetnajstega stoletja do prvega vrha med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno, drugega vrha v dvajsetih letih in časa v desetletjih po drugi svetovni vojni vse do danes. Na podlagi preučitve arhivskega gradiva, tuje strokovne literature, historičnega periodičnega tiska, šolskih poročil in drugega pisnega gradiva je bilo mogoče ugotoviti, da so, izhajajoč iz tradicionalne pletarske obrti, v avstro-ogrski monarhiji z državno spodbudo začeli ustanavljati pletarske šole in prirejati tečaje. Na Slovenskem so izdelovali iz vrbovega protja in uvoženega azijskega trstičja pleteno pohištvo v šolah-delavnicah v Posočju, Kočevju, Ljubljani, Halozah in Radovljici in posamezniki še marsikje drugje, zlasti v savski dolini. Ohranjene sočasne fotografije in tudi pohištvo pričajo o tem, kakšnega izgleda je bilo in kateri so bili oblikovni vzori. Slediti je mogoče spremembam oblikovnega jezika od historizma, floralne in geometrijske secesije do modernizma. Sprva so pleteno pohištvo uporabljali le umetniki in premožnejši, kmalu pa so ga posvojili vsi družbeni sloji, saj je bilo ne samo udobno in lahko, ampak tudi ceneno, uporabno tako na prostem, na vrtovih, verandah in terasah, kot v interierjih. Izvrstno je služilo tudi razvijajočemu se turizmu, v kavarnah, hotelih in zdraviliščih. Razpravi je dodan katalog 60 kosov ohranjenega pletenega pohištva, največ v lasti Narodnega muzeja Slovenije, iz drugih slovenskih muzejev in v zasebni lasti. Celotno besedilo je prevedeno v angleščino. V besedilo je vpletenih 190 fotografij, večinoma so historične črnobele, ohranjeno pohištvo pa je prezentirano na barvnih fotografijah.

Vsebina

PLETENO POHIŠTVO DO KONCA DEVETNAJSTEGA STOLETJA / WICKER FURNITURE THROUGH THE END OF THE NINETEENTH CENTURY
Pohištvo z mrežami iz pletenih viter / Cane furniture
Pohištvo iz krivljenega lesa / Bentwood furniture
Pleteno pohištvo očara zahodni svet / Wicker furniture enchants the West
Snovalci in pletarske šole v Avstro-Ogrski / Designers and weaving schools in Austria-Hungary

PLETENO POHIŠTVO OD PRELOMA STOLETJA DO PRVE SVETOVNE VOJNE / WICKER FURNITURE FROM THE TURN OF THE CENTURY TO THE FIRST WORLD WAR
Pohištvo iz krivljenega lesa – izdelava: Pohorje, Bahovec / Bentwood furniture made in the Pohorje area and by Ivan Bahovec
Javna in zasebna raba – umetniški krogi, dom, letovišča / Public and private use: the artistic milieu, the home, resorts
Pletarske šole – Kočevje, Posočje, Ljubljana, Sv. Barbara v Halozah, Radovljica / Weaving schools in Kočevje, the Soča Valley, Ljubljana, St. Barbara in the Haloze Hills, and Radovljica

PLETENO POHIŠTVO MED SVETOVNIMA VOJNAMA / WICKER FURNITURE DURING THE INTERWAR PERIOD
Pohištvo iz krivljenega lesa – izdelava: Ljubljana z okolico, Remec / Bentwood furniture made in and around Ljubljana and by the Remec factory
Javna in zasebna raba – umetniški krogi, dom, letovišča / Public and private use: the artistic milieu, the home, resorts
Pletarske šole – Radovljica, Ljubljana, Kočevje, Strnišče in Ptuj / Weaving schools in Radovljica, Ljubljana, Kočevje, Strnišče and Ptuj

PLETENO POHIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI / WICKER FURNITURE AFTER THE SECOND WORLD WAR
Pohištvo iz krivljenega lesa – Stol Kamnik / Bentwood furniture made by the Stol Kamnik factory
Javna in zasebna raba – gostišča, dom / Public and private use: restaurants, the home
Snovalci in izdelovalci – pletarji in arhitekti, Ptuj, južne in tuje tovarne / Designers and manufacturers: weavers and architects, Ptuj, factories in Yugoslavia and other countries

SKLEP / CONCLUSION

KATALOG / CATALOGUE

Ključna literatura / Core literature

Imensko kazalo / Name index
 

 

Prijavite se na e-novice