SI
Show menu

Pod Napoleonovim orlom / Sous les aigles Napoléoniennes

200 let ustanovitve Ilirskih provinc / Bicentenaire des Provinces illyriennes
Cena: 39.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Katalog razstave
Pod Napoleonovim orlom. 200 let ustanovitve Ilirskih provinc / Sous les aigles Napoléoniennes. Bicentenaire des Provinces illyriennes

Glavni in odgovorni uredniki: Anja Dular, Jože Podpečnik, Janez Šumrada

2010, 24 x 30, mehka vezava, 451 strani, ISBN 978-961-6169-69-1

Jezik: slovenski, francoski


Vsebina

Jacques-Olivier Boudon
NAPOLEONOVA EVROPSKA POLITIKA IN USTANOVITEV ILIRSKIH PROVINC / La politique européenne de Napoléon et la création des Provinces illyriennes

Janez Šumrada
NAPOLEONOVA ILIRIJA IN SLOVENCI / L'Illyrie de Napoléon et les Slovènes

Igor Grdina
FRANCOZI MED SLOVENCI / Les Français chez les Slovènes

Eva Holz
GOSPODARSKE RAZMERE / La situation économique

Stane Granda
GOSPODARSKE TEŽAVE – »GLUH IN NEUSMILJEN NA SOLZE TEH REVNIH« / Difficultés économiques – « Sourd et insensible aux larmes des miséreux »
 
Stane Granda
DAVKI IN DAJATVE – »LAČEN ZLATA INU SREBRA« / Impôts et redevances – « Assoiffé d'or et d'argent »

Eva Holz
PROMETNE RAZMERE / Les conditions de circulation et de transport

Jože Podpečnik
ILIRSKA CARINA / La douane illyrienne

Janez Šumrada
BONAPARTE IN IDRIJSKI RUDNIK / Bonaparte et la mine d'Idrija

Adrijan Kopitar
CESARSKA LOTERIJA V ILIRIJI / La loterie impériale d'Illyrie

France Martin Dolinar
CERKVENE RAZMERE / La situation religieuse

Peter Vodopivec
O PROSTOZIDARJIH / La franc-maçonnerie

Anja Dular
TISKARSTVO IN KNJIGOTRŠTVO / L'imprimerie et le commerce des livres

Anja Dular
JAVNE IN ZASEBNE KNJIŽNICE / Les bibliothèques publiques et privées

Jože Podpečnik
PARIŠKA MODA V PRESTOLNICI ILIRSKIH PROVINC / La mode de Paris dans la capitale des Provinces illyriennes

Janez Šumrada
AUGUSTE-FRÉDÉRIC LOUIS FERDINAND VIESSE DE MARMONT 

Janez Šumrada
HENRI-GATIEN BERTRAND

Janez Šumrada
JEAN-ANDOCHE JUNOT

Janez Šumrada
JOSEPH FOUCHÉ

Salvator Žitko
ANGELO CALAFATI

France Martin Dolinar
JANEZ ANTON RICCI

Branko Marušič
NAPOLEONOV AVDITOR CESARE BALBO V LJUBLJANI (1811–1812) / L'auditeur de Napoléon, Cesare Balbo, à Ljubljana (1811–1812)

Nada Praprotnik
FRANC HLADNIK, »ILIRSKIH ROŽ VRTNAR« / Franc Hladnik, « jardinier des fleurs illyriennes »

Anja Dular
CHARLES NODIER

KATALOG RAZSTAVLJENIH PREDMETOV IN ARHIVSKIH DOKUMENTOV / Catalogue des objets et documents d'archives exposés

KRATICE / Liste des abréviations

PISCI KATALOŠKIH ENOT / Ont collaboré à l'établissement du catalogue

RAZSTAVNI KATALOG / Catalogue de l'exposition

SEZNAM INSTITUCIJ, KI HRANIJO IZVIRNO GRADIVO / Liste des prêteurs

LITERATURA / Références bibliographiques
 

 

Prijavite se na e-novice