SI
Show menu

Poetovio: römische Grabdenkmäler

Situla. Razprave Narodnega muzeja Slovenije / Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae 46. Inscriptiones Latinae Sloveniae (ILSl) 2/1
Cena: 39.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Situla 46
Poetovio: römische Grabdenkmäler

Avtorica: Anja Ragolič

Glavna in odgovorna urednica zbirke: Alenka Miškec

2023, 24 x 31 cm, trda vezava, 379 strani, ISBN 978-961-6981-70-5

Jezik: nemški

Petindvajset let po prvi objavi rimskih kamnitih spomenikov (Lovenjak, M. 1998, Neviodunum, Situla 37. – Ljubljana) in šest let po objavi rimskih napisov antične Celeje (Visočnik, J. 2017, Roman inscriptions of Celeia and its ager, 2017. – Celje), je luč zagledala tudi monografija o nagrobnih spomenikih Petovione. Gre za nadaljevanje projekta, ki ga je zastavil že Jaroslav Šašel (1924–1988), katerega želja in glavni cilj sta bila objava vseh antičnih spomenikov, ki so bili odkriti v nekdanjih rimskih avtonomnih mestih in njihovemu zaledju oz. na območju današnje Slovenije. Od tod tudi ime serije – Inscriptiones Latinae Sloveniae.

V uvodnih poglavjih je na kratko predstavljena geografska lega kasnejše kolonije Petovione, ki s prihodom Rimljanov prejme uradno ime Colonia Ulpia Traiana Poetovio. V naslednjih podpoglavjih avtorica na kratko poda argumente zamejitve antičnega mestnega teritorija, navede lego grobišč in predstavi, katere vojaške enote so izpričane v mestu in njegovem zaledju ter kaj nam razkrivajo imena o prebivalstvu v mestu in na podeželju. Uvodni del zaključuje s predstavitvijo epigrafskega raziskovanja na petovionskem območju.

Osrednji del knjige predstavlja 455 nagrobnih spomenikov, ki so razdeljeni na dva sklopa: v prvem delu (Kat. št. 1–239) so predstavljeni nagrobni spomeniki ožjega mestnega območja Petovione, v drugem (Kat. št. 240–455) pa so geografsko od zahoda proti vzhodu opisani nagrobniki v mestnem teritoriju (agru). Vsak spomenik ima v opisu podane ključne informacije o njegovi najdbi, hrambi, opisu in materialu, pripisana je osnovna literatura, prepis napisa s prevodom in komentar. Opis spremlja fotografija, v kolikor pa je kamen izgubljen, je fotografijo nadomestila risba ali fotografija iz epigrafskih korpusov. V sklepnem delu monografije so navedeni indeksi, v katerih so zbrana imena, upravne in administrativne funkcije posameznikov, kolegiji, vojaške enote, volilna okrožja, geografska imena in ključne besede napisov in upodobitev. Delo zaključuje obsežen seznam uporabljene literature.

Uvodne strani (715 KB)

Vsebina

VORWORT

EINLEITUNG
Die Lage von Poetovio
Das Gebiet von Poetovio vor der römischen Besatzung
Colonia Ulpia Traiana Poetovio
Das Stadtterritorium von Poetovio
Die Gräberfelder von Poetovio
Das Heer auf den Grabdenkmälern von Poetovio
Grabdenkmäler der in Poetovio stationierten Legionäre
Grabdenkmäler der Soldaten und Veteranen anderer Legionen und Einheiten
Die Bevölkerung auf den Grabdenkmälern von Poetovio
Die epigraphische Erforschung des Gebietes von Poetovio

KATALOG
Engeres Stadtgebiet von Poetovio
Das Territorium von Poetovio

LITERATUR- UND ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

INDICES
Eigennamen römischer Ordnung/Nomina
Namen nach peregrinem Formular und Cognomina
Administratives Persona
     Kaiserliche Verwaltung
     Organe der städtischen Selbstverwaltung
     Collegia
Das römische Heer
     Stadtrömische Truppen
     Legionen
     Auxiliarformationen
     Dienstgrade (ohne Angabe der Truppe)
     Militärisches Büro
Tribus
Geographisches
     Orts- und Provinznamen
     Völkernamen
Wörterverzeichnis
Grammatische Besonderheiten und Verschreibungen
Sonstiges
Reliefdarstellungen
Ortsverzeichnis
Quellenkonkordanz
 

 

Prijavite se na e-novice