SI
Show menu

Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem / Late-Medieval Artillery in Slovenia

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 13
Cena: 30.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 13
Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem. Raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož
Late-Medieval Artillery in Slovenia. A Study of Two Early Artillery Pieces from the Regional Museum Ptuj – Ormož

Avtor: Tomaž Lazar
s prispevki Marijana Nečemerja, Joži Zabret in Jakoba Lamuta

2015, 17 x 24 cm, mehka vezava, 325 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-02-6

Jezik: slovenski, angleški

Pozni srednji vek je bil čas številnih tehničnih inovacij, a dolgoročno nobena od njih ni tako temeljno preoblikovala vojskovanja kot ognjeno orožje.
Najstarejša primerka topništva na Slovenskem sta se ohranila v zbirki orožja na ptujskem gradu. Železna bombarda iz sredine 15. stoletja in približno petdeset let mlajši top na kamnite krogle se uvrščata med najzanimivejše preostanke poznosrednjeveškega topništva v srednji Evropi. V letih 2010–2014 smo ju v sodelovanju med Narodnim muzejem Slovenije in Pokrajinskim muzejem Ptuj – Ormož temeljito raziskali z vsemi dostopnimi analitskimi metodami, da bi pojasnili način njune konstrukcije in ju umestili v natančnejši zgodovinski kontekst. Pri tej zahtevni nalogi nam je pomagala vrsta vodilnih domačih specialistov in podjetij, med drugim IMP NDT, d. o. o., ter Sistemska tehnika, d. d. Tako izčrpnih raziskav zgodnjega topništva je bilo doslej v svetu opravljenih le peščica. Končni plod tega dolgotrajnega dela je dvojezična slovensko-angleška monografija Poznosrednjeveško topništvo na Slovenskem: raziskave dveh zgodnjih topov iz Pokrajinskega muzeja Ptuj – Ormož avtorja Tomaža Lazarja s prispevki Jakoba Lamuta, Marijana Nečemra in Joži Zabret. 

Vsebina

UVOD / Introduction

ZAČETKI OGNJENEGA OROŽJA / Birth of gunpowder weapons

OGNJENO OROŽJE NA SLOVENSKEM / Gunpowder weapons in the slovenian lands
GRAJSKE OROŽARNE / Castle armouries
OBRAMBA MEST / Town defence

SMODNIK IN VOJAŠKE REFORME / Gunpowder and military reforms

PROIZVODNJA IN SKLADIŠČENJE OROŽJA NA PREHODU V NOVI VEK / Production and storage of arms towards the early modern period

OBOROŽITEV SLOVENSKIH DEŽEL V ČASU MAKSIMILJANA I. / Armements of the Slovenian lands during the rule of Maximilian I
ZEUGBUCH BARTOLOMEJA FREISLEBNA / Bartholomäus Freisleben's Zeugbuch

TEHNOLOGIJA POZNOSREDNJEVEŠKEGA TOPNIŠTVA / Technology of Late-Medieval artillery
TIPOLOGIJA IN TERMINOLOGIJA / Typology and terminology

RAZVOJ TOPNIŠTVA IN NJEGOVE POSLEDICE / Evolution of artillery and its consequences
OGNJENO OROŽJE V HABSBURŠKIH DEŽELAH NA PREHODU V NOVI VEK / Gunpowder weapons in the Habsburg lands at the turn of the early modern period

TOPOVA IZ POKRAJINSKEGA MUZEJA PTUJ – ORMOŽ / Guns from the regional museum Ptuj – Ormož
IZVOR IN ZGODOVINSKI KONTEKST / Provenance and historical content
STAREJŠE EKSPERTIZE IN OBJAVE / Earlier evaluations and publications

ZAČETEK RAZISKAV / Beginning of analyses
RAZISKOVALNA METODOLOGIJA / Research methodology
DOSEDANJE RAZISKAVE POZNOSREDNJEVEŠKEGA TOPNIŠTVA / Earlier analyses of Late-Medieval artillery

RADIOGRAFSKE, ULTRAZVOČNE IN VIDEOSKOPSKE PREISKAVE PTUJSKIH TOPOV / Radiographic, ultrasonic and videoscopic examinations of the Ptuj guns
RADIOGRAFSKE PREISKAVE Z IZVOROM Ir-192 / Ir-192 radiography
RADIOGRAFSKE PREISKAVE Z IZVOROM Co-60 / Co-60 radiography

Marijan Nečemer, Joži Zabret
SPEKTROMETRSKE ANALIZE BARVNEGA PREMAZA NA LAHKI BOMBARDI UO 963 o / Spectrometric analyses of paint coating on the light bombard UO 962 o

Jakob Lamut
METALOGRAFSKE ANALIZE PTUJSKIH TOPOV / Metallographic analyses of the Ptuj guns
UO 963 o / UO 963 o
UO 935 o / UO 935 o
TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE ŽELEZA IN JEKLA V PRETEKLOSTI / The technology of iron smelting in the past

KONSTRUKCIJA IN TEHNOLOŠKE ZNAČILNOSTI PTUJSKIH TOPOV / Construction and technological features of the Ptuj guns
UO 963 o / UO 963 o
UO 935 o / UO 935 o

SKLEP / Conclusion

SEZNAM ARHIVSKEGA GRADIVA IN OBJAVLJENIH VIROV / List of archival documents and published sources

LITERATURA / Bibliography

KRATICE DENARNIH ENOT / Monetary unit abbreviations

MERSKE ENOTE / Units of measurement

TERMINOLOŠKI SLOVARČEK / Glossary
 

 

Prijavite se na e-novice