SI
Show menu

Prazgodovinske študije / Varia praehistorica

Situla. Glasnik Narodnega muzeja v Ljubljani / Opuscula Musei nationalis Labacensis 1
Cena: 2.50 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Situla 1
Prazgodovinske študije /
Varia Praehistorica

1960, 18 x 25 cm, mehka vezava, 141 strani, 8 tabel

Jezik: slovenski, nemški, drugi

Vsebina

Jože Kastelic
Nov tip halštatskega diadema v Sloveniji
A New Type of the Diadem from the Hallstatt Period in Slovenia

Stane Gabrovec
Grob z oklepom iz Novega mesta
Panzergrab von Novo mesto

France Stare
Grob 108 iz Dobove
Grab 108 aus Dobova

Karl Kromer
Zierstücke östlicher Herkunft aus drei Gräbern in Slowenien
Okrasni predmeti vzhodnega izvora iz treh grobov v Sloveniji

Thea Elizabeth Haevernick
Latènzeitliche Glasfibelbügel
Latenskodobne lokaste fibule s steklom


KNJIŽNE OCENE

Stane Gabrovec
France Stare, Vače, Arheološki katalogi Slovenije I, Ljubljana 1955

France Stare
Karl Kromer, Brezje, Arheološki katalogi Slovenije II, Ljubljana 1959

Stane Gabrovec
Jože Kastelic, Situla z Vač, Beograd 1956


Jože Kastelic
Spremna beseda
A Note of Introduction
 

 

Prijavite se na e-novice