SI
Show menu

Relikvije in relikviariji / Relics and Reliquaries

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 12
Cena: 30.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 12
Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia

Avtor: Darko Knez
S prispevki Nataše Nemeček, Marijana Nečemerja in Petra Kumpa

2014, 17 x 24 cm, mehka vezava, 174 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-93-6

Jezik: slovenski, angleški

Relikvije in relikviariji so zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti. Vsi relikviariji, ki so predstavljeni v knjigi, so del velike zbirke cerkvenih predmetov Oddelka za zgodovino in uporabno umetnosti Narodnega muzeja Slovenije.
Knjigo je avtor razdelil na dva dela. V prvem delu je študija o relikvijah in relikviarijih, v drugem, kataloškem delu knjige je predstavljen izbor iz zbirke relikviarijev od 13. stoletja do najnovejše dobe. Vsi relikviariji so fotografirani.
Kataloški del je razdeljen na več skupin, znotraj katerih so predmeti razdeljeni v podskupine glede na ikonografske, stilne in tipološke ter materialne podobnosti. Avtor je, kadar je bilo mogoče, upošteval kronološko razvrstitev predmetov. 
Besedilo teče vzporedno v slovenskem in angleškem jeziku

Vsebina

Darko Knez
RELIKVIJE IN RELIKVIARIJI IZ ZBIRKE NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE / RELICS AND RELIQUARIES FROM THE COLLECTION OF THE NATIONAL MUSEUM OF SLOVENIA

RELIKVIJE / RELICS
ČAŠČENJE RELIKVIJ / VENERATION OF RELICS
ČAŠČENJE RELIKVIJ DANES / THE VENERATION OF RELICS TODAY
RELIKVIARIJI / RELIQUARIES
KRIŽI RELIKVIARIJI / RELIQUARY CROSSES
AMPULE / AMPOULES
BREVERLI / BREVERL
AVTENTIKE / AUTHENTICS
IZDELOVANJE RELIKVIARIJEV / THE MAKING OF RELIQUARIES
SAMOSTANSKO DELO / MONASTIC WORK
SKLEP / CONCLUSION
VIRI IN LITERATURA / RESOURCES AND BIBLIOGRAPHY

Nataša Nemeček, Marijan Nečemer, Peter Kump
NARAVOSLOVNE RAZISKAVE TER KONSERVIRANJE IN RESTAVRIRANJE KOVINSKIH RELIKVIARIJEV / SCIENTIFIC ANALYSES, CONSERVATION AND RESTORATION OF METAL RELIQUARIES

Darko Knez
KATALOG / CATALOGUE

KRATICE / ABBREVIATIONS
SLOVAR NAJPOGOSTEJE UPORABLJENIH LATINSKIH BESED / GLOSSARY OF THE MOST COMMONLY USED LATIN WORDS
LITERATURA / LITERATURE
INDEKS MUČENCEV IN SVETNIKOV / INDEX OF MARTYRS AND SAINTS
 

 

Prijavite se na e-novice