SI
Show menu

Srednjeveški ženski pečati / Medieval women's Seals

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 5
Cena: 15.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 5
Srednjeveški ženski pečati
Medieval women's Seals

Avtor: Katja Mahnič

2006, 17 x 24 cm, mehka vezava, 149 strani, ISBN 10-961-6169-46-7 in ISBN 13-978-961-6169-46-2

Jezik: slovenski, angleški


Knjiga prinaša zgodovinsko in umetnostnozgodovinsko analizo pečatov srednjeveških žensk, ki jih v svojih fondih na več kot petdesetih listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. Je prva taka študija pri nas, na svojem področju torej orje ledino in zapolnjuje vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Analizo zaključuje z interpretacijo rezultatov, ki omogoča v ožjem smislu pogled v pečatno prakso srednjeveških plemkinj, v širšem pa osvetljuje njihov položaj v takratni družbi na Slovenskem. Te so, za razliko od plemiških dam v drugih predelih Evrope, po smrti moža prevzemale vodilno vlogo v družini ter same ali ob pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbela za denarne in druge posle. To svojo (samo)podobo so sporočale s pomočjo grbov na svojih pečatnih podobah.

Vsebina

UVOD: ŽENSKE V SREDNJEM VEKU IN NJIHOVI PEČATI / INTRODUCTION: WOMEN IN THE MIDDLE AGES AND THEIR SEALS

ANALIZA PEČATOV SREDNJEVEŠKIH ŽENSK / AN ANALYSIS OF THE SEALS OF MEDIEVAL WOMEN
Statistična in dimenzijska analiza / Statistical and dimensional analyses
Funkcijska analiza / Functional analysis
Ikonografska analiza / Iconographic analysis
Analiza titulature v pečatnem napisu / Analysis of the titles in the seal inscriptions
Zaključek: Pečat kot odraz družbenega položaja srednjeveške ženske / Conclusion: The seal as a manifestation of the social status of a medieval woman

KATALOG PEČATOV / CATALOGUE OF SEALS

DODATEK: SEZNAM GRBOV / APPENDIX: TABLE OF COATS OF ARMS

LITERATURA / BIBLIOGRAPHY
 

 

Prijavite se na e-novice