SI
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 16:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad Pirum10:00 - 22:00
Show menu

Srednjeveški ženski pečati / Medieval women's Seals

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 5
Cena: 15.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 5
Srednjeveški ženski pečati
Medieval women's Seals

Avtor: Katja Mahnič

2006, 17 x 24 cm, mehka vezava, 149 strani, ISBN 10-961-6169-46-7 in ISBN 13-978-961-6169-46-2

Jezik: slovenski, angleški

Knjiga prinaša zgodovinsko in umetnostnozgodovinsko analizo pečatov srednjeveških žensk, ki jih v svojih fondih na več kot petdesetih listinah hrani Arhiv Republike Slovenije. Je prva taka študija pri nas, na svojem področju torej orje ledino in zapolnjuje vrzel v precej zapostavljenih vprašanjih zgodovine. Analizo zaključuje z interpretacijo rezultatov, ki omogoča v ožjem smislu pogled v pečatno prakso srednjeveških plemkinj, v širšem pa osvetljuje njihov položaj v takratni družbi na Slovenskem. Te so, za razliko od plemiških dam v drugih predelih Evrope, po smrti moža prevzemale vodilno vlogo v družini ter same ali ob pomoči sorodnikov in raznih zaščitnikov skrbela za denarne in druge posle. To svojo (samo)podobo so sporočale s pomočjo grbov na svojih pečatnih podobah.

Vsebina

UVOD: ŽENSKE V SREDNJEM VEKU IN NJIHOVI PEČATI / Introduction: Women in the middle ages and their seals

ANALIZA PEČATOV SREDNJEVEŠKIH ŽENSK / An analysis of the seals of medieval women
STATISTIČNA IN DIMENZIJSKA ANALIZA / Statistical and dimensional analyses
FUNKCIJSKA ANALIZA / Functional analysis
IKONOGRAFSKA ANALIZA / Iconographic analysis
ANALIZA TITULATURE V PEČATNEM NAPISU / Analysis of the titles in the seal inscriptions
ZAKLJUČEK: PEČAT KOT ODRAZ DRUŽBENEGA POLOŽAJA SREDNJEVEŠKE ŽENSKE / Conclusion: The seal as a manifestation of the social status of a medieval woman

KATALOG PEČATOV / Catalogue of seals

DODATEK: SEZNAM GRBOV / Appendix: table of coats of arms

LITERATURA / Bibliography
Danes odprto
Muzejska10:00 - 18:00
Metelkova10:00 - 18:00
Grad Snežnik10:00 - 16:00
Blejski grad09:00 - 19:00
Ad Pirum10:00 - 22:00
 

 

Prijavite se na e-novice