SI
Show menu

Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Pilgrimage Badges from the Collections of the National Museum of Slovenia

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 3
Cena: 10.40 €
Razprodano

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 3
Svetinjice iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
Pilgrimage Badges from the Collections of the National Museum of Slovenia

Avtor: Darko Knez

2001, 17 x 24 cm, mehka vezava, 288 strani

Jezik: slovenski, angleški

Svetinjicam kot kulturnozgodovinskemu materialnemu viru je bilo do pričujoče publikacije tako pri nas kakor drugod po svetu doslej posvečene premalo pozornosti. So zelo pomemben člen v verigi virov za preučevanje ljudske pobožnosti in duhovnosti.
Knjiga je sestavljena iz dveh delov. Uvodni razpravi sledi katalog, v katerem je predstavljena zbirka 450 svetinjic, ki so kronološko razvrščene – od 15. stoletja, ko zasledimo najstarejšo svetinjico v sistematski zbirki devocionalij Narodnega muzeja Slovenije, do najnovejše dobe. Kataloška enota, ki jo avtor uporablja v tem delu, vsebuje osnovne standardne podatke, ki si vertikalno sledijo po naslednjem vrstnem redu: tekoča številka, ime predmeta, datiranje, kraj izdelave, najdišče, vir, mere, teža, aver, rever, motiv, material, inventarna številka. Vse svetinjice so obojestransko fotografirane ali izrisane v merilu 1:1, kar v večini dosedanjih objav svetinjic ni bila praksa. Vsi preostali podatki so dodatno razvidni iz kataloških enot, priloženih fotografij, risb in grafičnih prikazov.

 

Vsebina

Pregled dosedanjega raziskovanja svetinjic
  - Evropa
  - Slovenija

Kaj je svetinjica in komu je namenjena

Izdelovanje svetinjic

Historiat zbirke

Datacija

Najdišča

Analiza

Katalog

Literatura
A review of research into pilgrim badges to the present
  - Europe
  - Slovenia

What are pilgrimage badges and for whom were they intended?

The manufacture of pilgrimage badges

The history of the collection

Dating

Sites

Analysis

Catalogue

Literature
 

 

Prijavite se na e-novice