SI
Show menu

Vitez, dama in zmaj

Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: RAZPRAVE
Cena: 40.00 €
Razprodano

Dodatne informacije / opis izdelka

Vitez, dama in zmaj. 
Dediščina srednjeveških bojevnikov na Slovenskem 1: RAZPRAVE

Glavni in odgovorni uredniki: Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj, Polona Bitenc

2011, 24,5 x 30,5 cm, trda vezava, 308 strani, ISBN 978-961-6169-80-6

Jezik: slovenski


Vsebina

Barbara Ravnik
PREDGOVOR

Tomaž Lazar, Tomaž Nabergoj
UVOD

Tomaž Nabergoj
SREDNJEVEŠKO PLEMSTVO IN VITEŠTVO NA SLOVENSKEM
O konceptih in raziskavah

Tomaž Lazar
VITEŠTVO IN VOJSKOVANJE NA SLOVENSKEM V POZNEM SREDNJEM VEKU

Andrej Nared
VITEŠTVO KOT POLITIČNI STAN NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK

Maja Žvanut
KRŠČANSKI VITEZ

Miha Kosi
KRIŽARSKE VOJNE IN SLOVENSKO OZEMLJE

Nataša Golob
VITEŠKI SVET V PRIPOVEDNI LITERATURI POZNEGA SREDNJEGA VEKA

Janez Mlinar
BITI VITEZ V POZNEM SREDNJEM VEKU
Celjski in viteštvo

Boris Hajdinjak
VITEŠTVO GOSPODOV PTUJSKIH 

Matthias Pfaffenbichler
CESAR MAKSIMILIJAN I. IN SLOVENSKA OZEMLJA

Alan Murray
»Bog vas sprejmi, kraljeva Venus!«
ULRIK LIECHENSTEINSKI IN TURNIRSKO BOJEVANJE NA ŠTAJERSKEM, KOROŠKEM IN V AVSTRIJI

Dušan Kos
VITEZI IZ SLOVENSKIH DEŽEL NA VITEŠKIH TURNIRJIH IN IGRAH DOMA IN NA TUJEM

Dieter A. Binder
Na obrobju krščanskega gospostva?
NEMŠKI VITEŠKI RED NA OZEMLJU DANAŠNJE SLOVENIJE

Katja Mahnič
Imago militis
PODOBA VITEZA V SREDNJEVEŠKIH UPODOBITVAH

Anton Janko
VITEŠKI PESNIK KOT USTVARJALEC VITEŠKEGA MITA

Nataša Golob
KNJIŽNICA VITEZA, KNJIŽNICA PLEMIČA

Katarina Predovnik
VITEZ IN PLEMIČ V LUČI ARHEOLOŠKIH VIROV

Igor Sapač
SREDNJEVEŠKI GRADOVI IN NJIHOVA VOJAŠKA VLOGA

Tomaž Lazar
POZNOSREDNJEVEŠKO TOPNIŠTVO NA SLOVENSKEM
Raziskave dveh zgodnjih topov s Ptuja

Alan Williams
METALURŠKE ZNAČILNOSTI POZNOSREDNJEVEŠKIH OKLEPOV IZ SREDNJE EVROPE

Edwin Wood
METALURŠKE ZNAČILNOSTI VERIŽNINE NA OBMOČJU SREDNJE EVROPE

Polona Vidmar
In arte voluptas
UMETNOST, PRIJATELJSTVO IN HUMOR POD OKRILJEM UHUJA

Tadej Jakopič
MALTEŠKI VITEŠKI RED IN DRUGI VITEŠKI REDOVI NA SLOVENSKEM DANES

Miran Hladnik
SLOVENSKI VITEŠKI ROMAN

Igor Kernel
VITEŠTVO V FILMU


OKRAJŠAVE

VIRI

LITERATURA
 

 

Prijavite se na e-novice