SI
Show menu

Zbirka pečatov v Narodnem muzeju Slovenije / The Collection of the Seals at the National Museum of Slovenia

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 15
Cena: 32.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 15
Zbirka pečatov v Narodnem muzeju Slovenije
The Collection of the Seals at the National Museum of Slovenia

Avtor: Jernej Kotar

2019, 17 x 23,5 cm, mehka vezava, 241 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6981-38-5

Jezik: slovenski, angleški

Vsebina

Jure Volčjak
O PEČATIH NA SLOVENSKEM IN OSNOVNI PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV / On the seals on the territory of modern-day Slovenia and a basic overview of research to date
PREGLED NAJPOMEMBNEJŠIH OBJAVLJENIH DEL O PEČATIH NA SLOVENSKEM / An overview of most important published works on seals in the territory of modern-day Slovenia
VIRI / Sources

Jernej Kotar
ZBIRKA PEČATOV V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE / The Collection of the Seals at the National Museum of Slovenia
1. UVOD / Introduction
2. ZBIRKA PEČATOV V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE IN NJENA ANALIZA / Collection of the Seals at the National Museum of Slovenia and its Analysis
2.1. HISTORIAT ZBIRKE / History of the Collection
3. KATALOG PEČATOV / Catalogue of Seals

3.1. BULA PAPEŽA ALEKSANDRA IV. / Bulla of Pope Alexander IV
3.2. PEČAT OGLEJSKEGA PATRIARHA BERTRANDA / Seal of Bertrand of St. Genesius, Patriarch of Aquileia
3.3. BULA PAPEŽA BONIFACIJA IX. / Bulla of Pope Boniface IX
3.4. BULA PROTIPAPEŽA ALEKSANDRA V. / Bulla of Antipope Alexander V
3.5. PEČAT JANEZA VILLANDERSA / Seal of Johann von Villanders
3.6. PEČAT JANEZA GLANHOFERJA / Seal of Hans Villanders
3.7. PEČAT NEZNANEGA ZASEBNIKA / Seal of an unknown private person
3.8. PEČAT KRALJICE BLANKE MARIJE / Seal of Queen Bianca Maria
3.9. FRAGMENT PEČATA KRALJA MAKSIMILJANA I. / Fragment of the seal of King Maximilian I
3.10. PEČAT JANEZA RENNERJA / Seal of Hans Renner
3.11. PEČAT FRIDERIKA N. / Seal of Frederick (Surname unknown)
3.12. PEČAT N. SUMELZERJA / Seal of (Given name unknown) Sumelzer
3.13. PEČAT NADVOJVODE KARLA II. / Seal of Charles II, Archduke of Austria
3.14. PROTIPEČAT STIŠKEGA SAMOSTANA / Counter-seal of Stična monastery
3.15. PEČAT CESARJA RUDOLFA II. / Seal of Rudolf II, Holy Roman Emperor
3.16. PEČAT CESARJA FERDINANDA II. / Seal of Ferdinand II, Holy Roman Emperor
3.17. PEČAT CESARJA FERDINANDA II. / Seal of Ferdinand II, Holy Roman Emperor
3.18. PEČAT CESARJA FERDINANDA II. / Seal of Ferdinand II, Holy Roman Emperor
3.19. PEČAT GROFA JURIJA LUDVIKA SCHWARZENBERGA (?) / Seal of Count Georg Ludwig Schwarzenberg (?)
3.20. PEČAT KRŠKEGA ŠKOFA JANEZA VIII. / Seal of Johann VIII, Prince-Bishop of Gurk
3.21. PEČAT SALZBURŠKEGA NADŠKOFA MAKSIMILIJANA GANDOLFA / Seal of Maximilian Gandolf, Prince-Archbishop of Salzburg
3.22. PROTIPEČAT STIŠKEGA SAMOSTANA / Counter-seal of Stična monastery
3.23. PEČAT NEZNANEGA ZASEBNIKA / Seal of an unknown private person
3.24. PEČAT NEZNANEGA ZASEBNIKA / Seal of an unknown private person
3.25. PEČAT NEZNANEGA ZASEBNIKA / Seal of an unknown private person
3.26. PEČAT CESARJA LEOPOLDA I. / Seal of Leopold I, Holy Roman Emperor
3.27. PEČAT CESARJA LEOPOLDA I. / Seal of Leopold I, Holy Roman Emperor
3.28. PEČAT MESTA LJUBLJANE / Seal of the Town of Ljubljana
3.29. BULA BENEŠKEGA DOŽA ALOJZA MOCENIGA / Bulla of Alvise II Mocenigo, Doge of Venice
3.30. BULA PAPEŽA BENEDIKTA XIII. / Bulla of Pope Benedict XIII
3.31. PEČAT CESARJA KARLA VI. / Seal of Charles VI, Holy Roman Emperor
3.32. PEČAT CESARICE MARIJE TEREZIJE / Seal of the Empress Maria Theresa
3.33. PEČAT MESTA LJUBLJANE / Seal of the Town of Ljubljana
3.34. PEČAT CESARJA FRANCA II. / Seal of Francis II, Holy Roman Emperor
3.35. PEČAT CESARJA FERDINANDA I. / Seal of Ferdinand I of Austria
3.36. ODLITEK PEČATA CESARJA LEOPOLDA I. / Cast of the seal of Leopold I, Holy Roman Emperor
3.37. ODLITEK PEČATA CESARJA LEOPOLDA I. / Cast of the seal of Leopold I, Holy Roman Emperor

4. VIRI IN LITERATURA / Sources and Bibliography
4.1. ARHIVSKI VIRI / Archive sources
4.2. SPLETNI VIRI / Online sources
4.3. LITERATURA / Bibliography
4.4. ČASOPIS / Newspaper
 

 

Prijavite se na e-novice