SI
Show menu

Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije / The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia

Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev 10
Cena: 30.00 €
Na zalogi

Dodatne informacije / opis izdelka

Viri 10
Zbirka slik Narodnega muzeja Slovenije
The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia

Avtorici: Jasna Horvat in Mateja Kos

2011, 17 x 24 cm, mehka vezava, 287 strani, barvne fotografije, ISBN 978-961-6169-75-2

Jezik: slovenski, angleški

Predstavitev zbirke slik Narodnega muzeja Slovenije je objava fonda. Objavljeno gradivo je kot vir namreč namenjeno nadaljnjemu preučevanju, saj prinaša predvsem podatke, ki so že skoraj sto devetdeset let razdrobljeni v različnih arhivih in posameznih sklopih, predvsem pa predstavlja slike, ki so bile desetletja skrite v depojih.
Jan Amos Komensky je v leta 1658 izdani enciklopediji Orbis pictus zapisal, da slike razveseljujejo oko in krasijo sobe. Njegova opredelitev zelo ustrezno označuje zbirko slik Narodnega muzeja Slovenije. Ta ima namreč poleg estetskega in umetniškega predvsem zgodovinski pomen. Poleg tega zbirka sloni še na enem interpretativnem nivoju: vsa dela so bili nekoč sestavni deli bivališč, skupaj z ostalo opremo ubrana v celoto. Ponujajo tudi možnost za študij stanovanjske opreme, okusa in mode preteklih obdobij.
Velik del zbirke – ta obsega časovno obdobje od 16. do sredine 20. stoletja – sestavljajo portreti za slovenski prostor pomembnih mož in žena, predstavnikov posameznih plemiških in meščanskih družin ter portreti drugih oseb, ki so v preteklosti živele na naših tleh. V njej najdemo slike vladarjev, plemičev, cerkvenih dostojanstvenikov, pesnikov, pisateljev, narodnih prebuditeljev, gospodarstvenikov, znanstvenikov in drugih.

Vsebina

Mateja Kos
ZBIRKA SLIK V NARODNEM MUZEJU SLOVENIJE / The Collection of Paintings at the National Museum of Slovenia

Mateja Kos
JOSIP MANTUANI IN UMETNOSTNA ZBIRKA DEŽELNEGA MUZEJA / Josip Mantuani and the Art Collection of the Provincial Museum

Jasna Horvat
NARODNI MUZEJ – NARODNA GALERIJA. ODSTOP UMETNIN IZ MUZEJSKIH ZBIRK V LETIH 1933–1943 / The National Museum – The National Gallery: Artworks from the National Museum's collection transferred in 1933–1934

Jasna Horvat, Mateja Kos
KATALOG ZBIRKE / Catalogue of the collection

IZBRANA LITERATURA / Selected literature

KRATICE / Abbreviations

SEZNAM RAZSTAV / List of exhibitions

Irma Langus Hribar, Žiga Šmit
PREISKAVE BARVNIH PIGMENTOV Z METODO PIXE / Invenstigations of Paint Pigments by the PIXE Method

SEZNAM SLIK, IZROČENIH NARODNI GALERIJI – IZPIS IZ INVENTARNIH KNJIG NARODNEGA MUZEJA SLOVENIJE / List of paintings transferred to the National Gallery of Slovenia – copied from the inventory registers of the National Museum of Slovenia
 

 

Prijavite se na e-novice