SI
Show menu

Katalogi in monografije

Catalogi et monographiae

Monografska serija Katalogi in monografije izhaja od leta 1955 (do tretjega zvezka imenovani Arheološki katalogi Slovenije). V njej so izšle monografske objave obširnih sklopov arheoloških virov skupaj z njihovimi temeljnimi analizami in sintetičnimi zaključki.

V seriji objavljamo poglobljene znanstvene študije arheološkega gradiva od paleolitika do novega veka z ozemlja Slovenije in njene soseščine ter študije arheološkega gradiva, ki je vsebinsko povezano z ozemljem Slovenije in njene okolice. Objave morajo biti dvojezične, v slovenskem in angleškem oziroma izjemoma drugem tujem jeziku (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina).

Izbor rokopisov za objavo v seriji temelji na vsebinskih peer-review recenzijah.

V uredniško presojo sprejemamo rokopise, ki so izvirna znanstvena dela in vsebujejo nova spoznanja. Spremno ilustrativno gradivo naj bo tehnično urejeno po zgledu zadnjih zvezkov Katalogov in monografij (zvezki 41–45).

Uredniški odbor

Peter Turk (glavni urednik), Matija Črešnar, Marko Dizdar, Janka Istenič, Boštjan Laharnar, Daša Pavlovič, Martin Schönfelder, Biba Teržan, Anton Velušček.

Recenzije

KiM 46: Roman Military Decoration Torques / Rimsko vojaško odlikovanje torkves

Cena: 49.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 45: From Ocra to Albion / Od Okre do Albijske gore

Cena: 58.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 44: Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji / Pohorsko Podravje three millenia ago

Cena: 59.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 43: Roman Military Equipment from the River Ljubljanica / Rimska vojaška oprema iz reke Ljubljanice

Cena: 58.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 42: Depo iz Mušje jame pri Škocjanu na Krasu / Il ripostiglio della Grotta delle Mosche presso San Canziano del Carso

Cena: 62.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 41: Evidence of the Roman army in Slovenia / Sledovi rimske vojske na Slovenskem

Cena: 56.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 40: Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem / Absolute dating of the Bronze and Iron Ages in Slovenia

Cena: 47.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 39: Late La Tène-Roman cemetery in Novo mesto / Poznolatensko-rimsko grobišče v Novem mestu

Cena: 45.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 38: Stična II/2. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der Älteren Eisenzeit

Cena: 59.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 37: Stična II/1. Gomile starejše železne dobe / Grabhügel aus der Älteren Eisenzeit

Cena: 49.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 36: Železnodobne gomile na Magdalenski gori / Eisenzeitliche Grabhügel auf der Magdalenska gora

Cena: 59.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 34/35: Tolmin, prazgodovinsko grobišče / Tolmin, the prehistoric cemetery

Cena: 60.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 32/33: Poetovio, zahodna grobišča / Poetovio, the western cemeteries

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 31: Antične freske v Sloveniji I / The Roman Frescoes of Slovenia I

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 29/30: Depojske in posamezne kovinske najdbe bakrene in bronaste dobe na Slovenskem / Hoards and Individual Metal Finds from the Eneolithic and Bronze Ages in Slovenia

Cena: 42.30 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 28: Stična I

Cena: 27.10 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 27: Posočje in der jüngeren Eisenzeit / Posočje v mlajši železni dobi

Cena: 15.60 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 26: Prazgodovinska grobišča v okolici Vinjega vrha nad Belo cerkvijo / Die vorgeschichtlichen Nekropolen in der Umgebung von Vinji Vrh oberhalb von Bela Cerkev

Cena: 15.60 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 25: Starejša železna doba na Slovenskem Štajerskem / The Early Iron Age in Slovenian Styria

Cena: 19.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 24: Kranj – križišče Iskra / Kranj – Iskra crossroads

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 23: Most na soči (S. Lucia) II

Cena: 12.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 22: Most na Soči (S. Lucia) I

Cena: 12.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 21: Starokrščanski center v Emoni

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 20: Poetovijske nekropole

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 19: Rifnik pri Šentjurju

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 18: Kranj. Nekropola iz časa preseljevanja ljudstev

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 17: Notranjska

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 16: Podzemelj

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 15: Neviodunum

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 14: Vzhodni del antične nekropole v Šempetru

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 13: Poetovio I

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 12: Vranje pri Sevnici

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 11: Križna gora pri Ložu

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 10: Prazgodovina Šmarjete

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 9: Antične grobnice v Šempetru / Antike Grabmonumente in Šempeter

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 8: Severno Emonsko grobišče

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 7: Emonske nekropole (odkrite med leti 1635-1960)

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 6: Pobrežje

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 5: Clavstra Alpivm Iuliarvm

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 4: Modularna Evritmija Šempeterskih edikul

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 3: Najdbe s koliščarskih naselij pri Igu na Ljubljanskem Barju

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

KiM 2: Brezje

Cena: 5.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

KiM 1: Vače

Cena: 5.00 €

Razprodano

Preberi več

 

 

Prijavite se na e-novice