SI
Show menu

Situla

Razprave Narodnega muzeja Slovenije / Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae

Serija vsebuje sinteze s področja prazgodovinske ter antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Publikacije so v slovenščini in prevedene v enega od svetovnih jezikov; nekatere so izšle samo samo v tujem jeziku. Serija izhaja od leta 1957.

Poetovio: römische Grabdenkmäler

Cena: 39.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Northern Cemetery of Emona – the Kozolec site

Cena: 35.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec

Cena: 35.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan

Cena: 75.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Appian and Illyricum

Cena: 64.10 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. PANNONIA II

Cena: 39.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. PANNONIA I

Cena: 39.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. NORICUM

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Der Staat der Karantanen / Država Karantancev

Cena: 25.20 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Pre-Roman divinities of the eastern Alps and Adriatic

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Neviodunum

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Akten ... über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens / Akti ... o problemih rimske provincialne umetnosti

Cena: 21.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Ostrogothic Coinage from Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Zbirka pečatnikov v Narodnem muzeju v Ljubljani / Die Siegeltyparsammlung des Nationalmuseums in Ljubljana

Cena: 6.30 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Opera selecta Jaroslav Šašel

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Ig. Najdba antoninijanov tretjega stoletja / A hoard of third century antoniniani

Cena: 12.60 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Rimski republikanski novci / Münzen der römischen Republik

Cena: 6.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Narodnega muzeja / Die Bücher des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek des Nationalmuseums

Cena: 4.20 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Studia Numismatica Labacensia

Cena: 21.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt

Cena: 21.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Bronasta posoda iz Emone s figuralnim prizorom / The figural vessel from Emona

Cena: 4.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Antično bronasto posodje Slovenije / Roman bronze vessels in Slovenia

Cena: 4.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Gabrovčev zbornik

Cena: 9.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt

Cena: 22.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

OPVSCVLA IOSEPHO KASTELIC SEXAGENARIO DICATA / Zbornik ob šestdesetletnici Jožeta Kastelica

Cena: 8.40 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Kmečki punti na Slovenskem

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in Tetrarhije / The Čentur hoard: Folles of Maxentius and of the Tetrarchy

Cena: 8.40 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Crucium. Rimska poštna postaja med Emono in Neviodunom / Die römische Poststation zwischen Emona und Neviodunum

Cena: 4.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Arheološke študije II / Varia archaeologica II

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Koptske tkanine v Narodnem muzeju v Ljubljani / Les tissus coptes du Musée National de Ljubljana

Cena: 2.50 €

Razprodano

Preberi več

Arheološke študije / Varia archaeologica

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Najdba argenteusov zgodnje tetrarhije v Sisku / The Sisak Hoard of Argentei of the Early Tetrarchy

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijemu / Die Archäologischen Denkmäler der grossen Völkerwanderungszeit in Syrmien

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Prazgodovinske študije / Varia praehistorica

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Modularna rekonstrukcija Emone / The modular Reconstruction of Emona

Cena: 2.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

 

 

Prijavite se na e-novice