SI
Show menu

Situla

Razprave Narodnega muzeja Slovenije / Dissertationes Musei Nationalis Sloveniae

Serija vsebuje sinteze s področja prazgodovinske ter antične arheologije, numizmatike, epigrafike in antične zgodovine. Publikacije so v slovenščini in prevedene v enega od svetovnih jezikov; nekatere so izšle samo samo v tujem jeziku. Serija izhaja od leta 1957.

Emona

Cena: 45.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Poetovio: römische Grabdenkmäler

Cena: 39.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Northern Cemetery of Emona – the Kozolec site

Cena: 35.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Severno emonsko grobišče – raziskave na najdišču Kozolec

Cena: 35.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan

Cena: 75.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Appian and Illyricum

Cena: 64.10 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. PANNONIA II

Cena: 39.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. PANNONIA I

Cena: 39.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

The autonomous towns of Noricum and Pannonia / Die autonomen Städte in Noricum und Pannonien. NORICUM

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Der Staat der Karantanen / Država Karantancev

Cena: 25.20 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Pre-Roman divinities of the eastern Alps and Adriatic

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Neviodunum

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Akten ... über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens / Akti ... o problemih rimske provincialne umetnosti

Cena: 21.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Westillyricum und Nordostitalien in der spätrömischen Zeit / Zahodni Ilirik in severovzhodna Italija v poznorimski dobi

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Ostrogothic Coinage from Collections in Croatia, Slovenia and Bosnia & Herzegovina

Cena: 25.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Zbirka pečatnikov v Narodnem muzeju v Ljubljani / Die Siegeltyparsammlung des Nationalmuseums in Ljubljana

Cena: 6.30 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Opera selecta Jaroslav Šašel

Cena: 50.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Ig. Najdba antoninijanov tretjega stoletja / A hoard of third century antoniniani

Cena: 12.60 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Rimski republikanski novci / Münzen der römischen Republik

Cena: 6.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Knjige iz 16. stoletja v knjižnici Narodnega muzeja / Die Bücher des 16. Jahrhunderts in der Bibliothek des Nationalmuseums

Cena: 4.20 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Studia Numismatica Labacensia

Cena: 21.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMII et MCMXL repertae et editae sunt

Cena: 21.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 24. The monetary circulation in the Southeastern Alpine region (300 BC – 1000 AD) / Denarni obtok na prostoru jugovzhodnih Alp (300 pr. n. št.–1000 n. št.)

Razprodano

Preberi več

SITULA 23. Zakladna najdba Čentur-C. Folisi Maksencija in Tetrarhije / The Čentur-C hoard. Folles of Maxentius and of the Tetrarchy

Razprodano

Preberi več

SITULA 22/2. Bronasta posoda iz Emone s figuralnim prizorom / The figural vessel from Emona

Cena: 4.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 22/1. Antično bronasto posodje Slovenije / Roman bronze vessels in Slovenia

Cena: 4.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 20–21. Gabrovčev zbornik

Cena: 9.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 19. Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMLX et MCMLXX repertae et editae sunt

Cena: 22.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 18. Keltski novci Slovenije / Keltische Münzen Sloweniens

Razprodano

Preberi več

SITULA 17. Vipavska dolina. Zgodnjesrednjeveška najdišča

Razprodano

Preberi več

SITULA 16. Dravlje. Grobišče iz časov preseljevanja ljudstev

Razprodano

Preberi več

SITULA 14–15. Opuscula Iosepho Kastelic sexagenario dicata / Zbornik ob šestdesetletnici Jožeta Kastelica

Cena: 8.40 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 13. Kmečki punti na Slovenskem

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 12. Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in Tetrarhije / The Čentur hoard: Folles of Maxentius and of the Tetrarchy

Cena: 8.40 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 11. Hišaste žare Latobikov / Hausurnen der Latobiker

Razprodano

Preberi več

SITULA 10. Crucium. Rimska poštna postaja med Emono in Neviodunom / Die römische Poststation zwischen Emona und Neviodunum

Cena: 4.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 9. Classification of Byzantine stamena in the light of a hoard found in southern Serbia

Razprodano

Preberi več

SITULA 8. Arheološke študije II / Varia archaeologica II

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 7. Staroslovansko grobišče na Blejskem gradu / Die Altslawische Nekropole auf dem Schlossberg von Bled

Razprodano

Preberi več

SITULA 6. Koptske tkanine v Narodnem muzeju v Ljubljani / Les tissus coptes du Musée National de Ljubljana

Razprodano

Preberi več

SITULA 5. Inscriptiones latinae quae in Iugoslavia inter annos MCMXL et MXMLX repertae et editae sunt

Razprodano

Preberi več

SITULA 4. Arheološke študije / Varia archaeologica

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 3. Najdba argenteusov zgodnje tetrarhije v Sisku / The Sisak Hoard of Argentei of the Early Tetrarchy

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 2. Arheološki spomenici velike seobe naroda u Srijemu / Die Archäologischen Denkmäler der grossen Völkerwanderungszeit in Syrmien

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 1. Prazgodovinske študije / Varia praehistorica

Cena: 2.50 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

SITULA 1°4. Modularna rekonstrukcija Emone / The modular Reconstruction of Emona

Cena: 2.00 €

Na zalogi
V košarico

Preberi več

 

 

Prijavite se na e-novice