SI

Dežele kranjske vojni spominski list 1914–1916

Dežele kranjske vojni spominski list 1914–1916
Predmet:Dežele kranjske vojni spominski list 1914–1916
Avtor:W. O. ?
Datacija:1916
Tehnika:Barvni tisk
Material:Papir
Dimenzije:381 x 279 mm
Inv. št.:G-7145
Na ogled:Grafični kabinet Narodnega muzeja Slovenije (po vnaprejšnjem dogovoru)

Opis

Z začetkom prve svetovne vojne so moški zapustili svoje družine in domove, se pridružili različnim vojaškim enotam in odšli na bojišča, sprva v večini na vzhodno bojišče, od leta 1915 pa so se borili na soški fronti. Ženske, otroci in ostareli, ki so ostali, pa so se znašli v težkih življenjskih razmerah: cena živil je hitro rasla in postajala za velik delež prebivalstva previsoka, hkrati pa je bilo hrane vedno manj. To je spodbudilo k nastajanju različnih dobrodelnih društev, v katerih so delovale predvsem ženske, oblast pa je ustanavljala različne zbirne centre, ki so delili potrebščine tistim v največjih stiskah.

10. marca 1916 je bil v časopisu Učiteljski tovariš, objavljen poziv »prebivalcem dežele Kranjske« naj na svoj godovni ali rojstni dan  »pokladajo … darove na oltar domovine« in tako pomagajo revnim, bolnim, vojakom na fronti in vsem drugim, ki so pomoči potrebni. Vsak darovalec bo za rojstni ali godovni dan dobil spominski list, ki naj bi po  sklenjenem miru pričal, o složnem boju vseh prebivalcev proti sovražnikom.  Na spominskem listu je to simbolično predstavljeno: doprsje cesarja Franca Jožefa  deli kompozicijo v zgornjem delu lista deli na dve enaki polovici: nad njim je krona, na podstavku pa grb Avstro-ogrske monarhije. Levo je civilno prebivalstvo, ki prinaša na »oltar domovine« različne materialne darove, s katerimi podpirajo vojake (na desni polovici), v njihovem boju proti sovražnikom. V sredini spodnje stranice dekorativnega okvirja je grb dežele Kranjske. Ob levi in desni strani besedila sta meča, katerih ročaj obdaja lovorjev venec.

Denar, ki bi ga zbirala Kranjska deželna vlada, bi lahko nakazovali direktno, ali pa preko  ravnateljstva pomožnih uradov v Ljubljani, župnih in občinskih uradov.

Za nadaljnje branje

Schwarz, Teodor, Prebivalstvu kranjske dežele, Učiteljski tovariš, 10. marec 1916, str. 6.

 

 

Prijavite se na e-novice