SI

Ljubljana: most nadvojvode Franca

Ljubljana: most nadvojvode Franca
Predmet:Ljubljana: most nadvojvode Franca
Avtor:Anton Jurmann
Datacija:Ne po letu 1860
Tehnika:Gvaš
Dimenzije:106 x 196 mm
Inv. št.:R-1405
Na ogled:Grafični kabinet Narodnega muzeja Slovenije (po vnaprejšnjem dogovoru)

Signatura desno sp. na prizoru: A. Jurmann.

Opis

Sredi 19. stoletja je vedutist Anton Jurmann za prenos na jeklorezno ploščo pripravil vrsto preliminarnih risb (gvašev) s prizori pomembnejših ljubljanskih zgradb oz. mestnih predelov. Med njimi je bil tudi kamniti most nadvojvode Franca Karla, ki je povezoval bregova Ljubljanice med tedanjim Marijinim trgom na levem in Francovim nabrežjem na desnem. Jeklorezec Jurij oz. Gerorg Pajk je motive sestavil kot kolaž v spominsko celoto, dopolnjeno z grbi in s kranjskimi nošami. Tako nastali jeklorez s podnapisom Erinnerung an Laibach. je leta 1860 izšel kot priloga v turističnemu vodniku Gustava Dzimskega Laibach und seine Umgebung nebst einer Beschreibung der interessantester Punkte in Krain. Ein Wegweiser für Fremde und Einheimische. Knjižico je izdal ljubljanski založnik Janez (tudi Johann oz. Giovanni) Giontini; na začetek priloženi jeklorez so vrezali in odtisnili v umetniškem podjetju Avstrijskega Lloyda. Ohranjena je tudi razčličica jekloreza, na katerem so tri od sličic zamenjane z drugimi; tako kakor v prvem primeru jih je grafik (sicer tesarski mojster) Jurij Pajk vrezal po pripravljalnih motivih Antona Jurmanna. Prizor Francovega mostu pa je v obeh primerih isti; brez kakršnihkoli sprememb oz. korektur je vključen v oba – sicer različna –likovna sestava.

Prizor, prvi med pripravljalnimi gvaši za jeklorez, predstavlja enega najlepših urbanih ansamblov ob Ljubljanici. Jedro prizora je most nadvojvode Franca Karla oz. Francov most, kot so ga pogovorno imenovali takratni Ljubljančani. Ob njegovem izteku na levem bregu reke vidimo Marijin trg, na desnem pa poslopji mestne imovine (nekdaj je bil tu Špital sv. Elizabete) in Dežmanove trgovske hiše (današnjim Filipovim dvorcem). Kamniti most so na tem mestu postavili leta 1842 in ga z vklesano dedikacijo posvetili nadvojvodi Francu Karlu: ARCHIDVCI. FRANCISCO. CAROLO. / MDCCCXLII. / CIVITAS. Z njim so nadomestili lesenega Špitalskega, ki je bil tedaj že v zelo slabem stanju in brez prenekatere od kramarskih lop, saj so si številni trgovci že postavili uglednejše prodajalne ob frančikanski cerkvi. Dne dvanajstega maja 1840 so stari spetausk Must poderel in ta nove Staciune naredel – kakor je v svoj dnevnik zapisal brodar Janez Krstnik Tomec iz Trnovega. K se je pisal 1842 […] je biu spetausk Must dodelan(Ivan Vrhovnik, Trnovska župnija v Ljubljani, Ljubljana 1933, ponatis 1991, str. 65). Novi most je iz rezanega kamna skonstruiral beljaški podjetnik Giovanni Picco.

Vodnik Laibach und seine Umgebung, ki je poleg vedute Ljubljane vseboval tudi zemljevid mesta, je bil po osmih letih (leta 1868) ponatisnjen pri isti založbi.

Za nadaljnje branje

Stopar, Ivan, Ljubljanske vedute, Ljubljana 1996, str. 140;
First, Blaženka, Portret neke reke. Vedutne upodobitve mesta ob Ljubljanici, v: Ljubljanica. Kulturna dediščina reke, Ljubljana [Narodni muzej Slovenije] 2009, kat. št. 184, str. 416–417.

 

 

Prijavite se na e-novice