SI

Zgodovina in uporabna umetnost

Kozarec kocen

Kozarec kocen
Ime predmeta:Kozarec kocen
Avtor:Ljubljanske steklarne
Datacija:Okrog leta 1520
Material:Barvno steklo
Tehnika:Pihano v reliefen kalup, vroče dooblikovano, nataljene jagode pred lučjo
Dimenzije:Višina 9,8 cm
Provenienca:V zbirki NMS pred letom 1892
Inv. št.:N 2133
Na ogled:Ne

Opis

Steklene jagode, s katerimi so okrašeni številni kozarci v obdobju gotike, posnemajo sadeže, iz katerih so takrat pridelovali vino. Barvno steklo, ki so ga uporabili za kozarce, je v skladu s takratno estetiko, saj so srednjeveški steklarji obvladali tehnike razbarvanja stekla in bi torej lahko izdelali brezbarvno prozorno steklo, če bi to zahtevalo tržišče.

Ljubljanske steklarne so izjemno pomembne, saj so bile ene najstarejših v tem delu Evrope, ki so izdelovale steklo na beneški način, torej tako, da so v obliki in okrasju posnemale znamenito beneško steklo.

Avtorske pravice

Vsi podatki (fotografije, besedilo in druge informacije) na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije so avtorsko zaščiteni in so avtorska last Narodnega muzeja Slovenije. Komercialna uporaba vsebine spletne strani Narodnega muzeja Slovenije brez pisnega dovoljenja je strogo prepovedana. Uporabniki lahko besedilo in fotografije uporabljajo le v nekomercialne in izobraževalne namene.

Pravila za objavo fotografij

1. Najem oziroma nakup fotografije ne zajema dovoljenja za objavo fotografije v kakršni koli obliki. Avtorska zaščita za vse fotografije ostaja v lasti Narodnega muzeja Slovenije.
2. Če potrebujete fotografijo za objavo, morate zaprositi za pravico do objave. Narodni muzej Slovenije bo izdal račun v skladu s cenikom. Pravica do objave je odvisna od upoštevanja spodaj navedenih pogojev:
  • Ob vsaki reprodukciji bo navedeno »ime in priimek avtorja fotografije, Narodni muzej Slovenije« oziroma »Narodni muzej Slovenije«, če ime avtorja ni dostopno.
  • Nobena reprodukcija ne bo uporabljena v komercialne oglaševalske namene. 
  • Če je objavljen le del reprodukcije, mora v podnaslovu pisati »detalj«.
  • V primeru barvnih reprodukcij morajo biti korekture predložene Narodnemu muzeju Slovenije v potrditev. V primeru slabe kvalitete reprodukcije si Narodni muzej Slovenije pridržuje pravico, da ne dovoli objave reprodukcije.
  • V skladu s cenikom bo zaračunana primerna odškodnina za pravico do objave reprodukcije. Obvezen izvod publikacije, v kateri je bila objavljena reprodukcija, bo poslan knjižnici Narodnega muzeja Slovenije.
  • Separati vseh člankov z objavo reprodukcij bodo poslani Narodnemu muzeju Slovenije. V kolikor to ni mogoče, bo uporabnik Narodnemu muzeju Slovenije poslal točen citat, kje je bila reprodukcija objavljena.
3. Dovoljenje za objavo se nanaša samo na eno izdajo v enem jeziku (v kolikor ni drugače opredeljeno). Podeljene pravice niso ekskluzivne in za vsako nadaljnjo uporabo fotografije je potrebno ponovno zaprositi. Pravico do uporabe fotografije v multimedijih ureja poseba pogodba.
4. Uporaba fotografij muzejskih predmetov, ki jih ni dobavil Narodni muzej Slovenije, ni dovoljena.

Podrobnejše informacije dobite na naslovu

Narodni muzej Slovenije
Tomislav Kajfež, mag.
Prešernova 20
1000 Ljubljana
T. +386 1 24 14 478
E: tomo.kajfez@nms.si
 

 

Prijavite se na e-novice