SI

Breverl

Breverl
Predmet:Breverl
Datacija:1635
Material:Potiskan papir, potiskan bakrorez, kost, tekstil, posušeni deli rastlin, semena, školjkice, voščen pečat
Dimenzije:v 8,5 cm, š. 13 cm, t. 16,3 g
Provenienca:Rim
Inv. št.:N 17733
Na ogled:Da
Opis: Breverl ima na sredini lista nalepljen tiskani breve papeža Urbana VIII. iz leta 1635 (BREVE SUPER SE PORTANDUM AD GLORIAM DEI suorumque Sanctorum contra Daemones, facturas, Ligaturas signaturas, Fascinationes & in cantationes, nec non ad praeservationem, & contra quascunque alias artes diabolicas). Okoli breveja je osem grafičnih upodobitev svetnikov: sv. Frančišek Asiški (k njemu so se zatekali po pomoč predvsem brodolomci, slepi, hromi in kaznjenci), sv. Ignacij Lojolski (zavetnik zoper vročico, čarovništvo in volkove), sv. Jakob (priprošnjik zoper revmo, za dobro vreme in dobro žitno letino), sv. Anton Padovanski (zavetnik za izgubljene stvari, zavetnik zaljubljencev, zakoncev, žensk in otrok, revežev, popotnikov, pekov in rudarjev; je priprošnjik za srečen porod, proti neplodnosti, vročici, boleznim živine, brodolomu in proti vojnim stiskam), sv. Janez Nepomuk (zavetnik spovedane skrivnosti, mostov, zoper poplave), sv. Frančišek Ksaver (zavetnik zoper kugo in nevihto) in nadangel Mihael (tehta duše in jih vodi v raj).

Sredi tiskanega breveja je nalepljena ploščica z zlatimi in rdečimi platnenimi vogali, pod katere so vstavljene relikvije. Pod zlatima vogaloma levo spodaj in desno zgoraj sta relikviji sv. Klementa in sv. Aureje z napisnima listoma C. Clementis M. in S. Aureae M. Pod rdečima vogaloma desno spodaj in levo zgoraj sta relikviji sv. Bonavite in sv. Desiderija z napisnima listoma S. Bonavitae M. in S. Desiderii. M. Znotraj napisnih listov v osrednjem delu ploščice ležijo posušeni deli rastlin, semen, koščki blaga, školjkice, barvni papirji, voščen pečat z Jezusovim monogramom IHS in žegen z napisom I.N.R.I. Na polovici tega osrednjega dela so vidne sledi predmetov, ki so bili nanj pritrjeni, zdaj pa jih ni več. Na zadnji strani ploščice je grafična podobica s križem karavaka na sredi, na križu so Zahirijev žegen in različni časovni izreki, sestavljeni iz različnih črk. Te črke imajo namen zbuditi pri preprostih ljudeh skrivnostno občutje. Določeni razporedi in sestave črk vsebujejo magično moč. Postavljeni so na začetek ali konec formule. Uporabo takih skrivnostnih črk v zagovorih poznajo že egipčanski čarovni papirusi. Mistične črke v njih so pogosto združene v nesmiselne besede ali besedila. Zaradi precejšnjih sprememb v zapisih je te črke zelo težko razrešiti. V mnogih primerih so to samo okrajšano pisani svetopisemski citati. V spodnjem levem vogalu podobice je napis Contra pestem (zoper kugo), na spodnjem desnem vogalu pa Contra prestigio (zoper urok).

Prvotni etui breverla se ni ohranil. Etui iz kartona je sekundaren in je bil izdelan v 19. stoletju.

4 relikvije: S. Clementis M., S. Aureae M., S. Bonavitae M., S. Desiderii M.
Objava: Knez, Darko, 2002, Theatrum vitae et mortis humanae. Prizorišče človeškega življenja in smrti. Podobe iz 17. stoletja na Slovenskem / The Theatre of Human life and Death. Images from the Seventeenth Century in Slovenia, Ljubljana, str. 48; Knez, Darko, 2014: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia, Ljubljana, str. 98, št. 17.

Fotografije

Sprednja stran
Sprednja stran
Hrbtna stran
Hrbtna stran

Predmet je na ogled na razstavi

 

 

Prijavite se na e-novice