SI
Zgodovina in uporabna umetnost – Zbirka cerkvenih predmetov – Križi

Ulrikov križ

Ulrikov križ
Ime predmeta:Ulrikov križ
Datacija:1698 do prva polovica 18. stoletja
Material:Baker (Cu) 68,8 %, svinec (Pb) 17,8 %, cink (Zn) 13,5 %
Dimenzije:v. 4,9 cm, š. 4,2 cm, t. 18,9 g
Provenienca:Izdelan v Avstriji
Inv. št.:N 205
Opis: Na hrbtni strani so skeleti štirih svetih škofov na oblakih, levo S. NIGARIUS (sv. Nidgar), zgoraj S. WITERPVS (sv. Wikterp), desno S. ADALBERO (sv. Adalbero), spodaj S. THOSSO (sv. Thosso), v sredini med njimi leži z vencem obdan kot okronan in oblečen skelet S. DIGNA (sv. Digna).

Opomba: Sv. Ulrik, škof iz Augsburga (923–973), je leta 954 (?) od papeža dobil v dar posebno obliko križa. Po legendi naj bi križ prejel med bitko na Lechfeldu (955) od angela, danes pa ga hranijo v zakristiji cerkve sv. Ulricha v Augsburgu. Križi te oblike so imeli sprva pomen romarskega znaka oziroma spominka, šele kasneje pa so v povezavi z Benediktovim križem ali Zaharijevim blagoslovom dobili značaj amuleta.
Križ sv. Ulrika je križ enakih krakov, ki se širijo navzven, z okroglim uhljem na koncu.
Na averzu je prikaz vojaške konjeniške grupacije v nizu, pod njo pa je napis "CRUX*S*VDALRICI" (Križ sv. Ulrika), ki je zdaj komaj zaznaven. Pri vrhu zgornjega kraka je leteči angel. Reverz je nezaznaven.

Primerjave:
1. Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, inv. št. 1538.
2. Muzej grada Koprivnice, inv. št. 1626. Ta je še bolje ohranjen od zagrebškega, ki pa je bolje ohranjen od našega.

Objava: Knez, Darko, 2010: Od zore do mraka. Križi iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / From Dawn till Dusk. Crosses in the Collection of the National Museum of Slovenia, Ljubljana, str. 84, št. 21.
Literatura: Brauneck, Manfred, 1978: Religiöse Volkskunst, Koln, str. 328; Fassbinder, Stefan, 2003: Wallfahrt, Andacht und Magie: religiöse Anhänger und Medaillen: Beiträge zur neuzeitlichen Frömmigkeitsgeschichte Sudwestdeutschlands aus archäologischer Sicht, Bonn, str. 487, št. 226; Münsterer, Hanns Otto, 1983: Amulettkreuze und Kreuzamulette, Regensburg, sl. 67; Pavičić, Snježana, 1994: Križevi iz fundusa Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb, str. 73, kat. št. 46.

Fotografije

Sprednja stran
Hrbtna stran
 

 

Prijavite se na e-novice