SI
Zgodovina in uporabna umetnost – Zbirka cerkvenih predmetov – Relikviariji

Relikviarij

Relikviarij
Predmet:Relikviarij
Datacija:1520
Material:Deloma pozlačeno, tolčeno, ulito, vgravirano steklo
Dimenzije:v. 18,5 cm, nofa: d. 10,7 cm, š. 8,2 cm
Inv. št.:N 36783
Na ogled:Da
Opis: Štirilistna noga z raztegnjenima bočnima poljema v obliki oslovskega hrbta z odrezano konico ima gladek stopničasto dvignjen rob in skromno okrašeno navpično steno. V polja je na nogi vgravirano poznogotsko krogovičje. Pojavlja se tudi na steblu, ki ga prekinja nodus v obliki potlačene krogle z mehurjastimi izboklinami in rozetami, v katere so vstavljeni kvadratni rotuli. Steblo prehaja v piramidalni podstavek. Na njem stoji okrogla kustodija, ki je na sprednji strani zastekljena in obdana z gladkim okvirjem, ki ga poživljajo robovi iz zvite žice in aplicirane rozete, na vrhu pa krogla z odlomljenim in manjkajočim zaključkom. Zadnjo stran kustodije zapira pokrov, v katerega je vgraviran trpeči Kristus. Upodobljen je stoječ v grobu in z zvezanima rokama, obdan z orodji trpljenja in križem, na katerem je vrezan napis INRI. Relikviarij je zanimiv zaradi oblike, saj v nastavku opušča v gotiki tako priljubljeno arhitekturno shemo, in zaradi gravure na pokrovu. V primerjavi z ornamentalno okrasitvijo krogovičja, za katero lahko trdimo, da prevladuje na začetku 16. stoletja, je figuralnih vgraviranih motivov mnogo manj. Pojavljajo se na večjih gladkih ploskvah na kupah (križanje na kelihu iz 1. polovice 16. stoletja iz Narodnega muzeja Slovenije, inv. št. N 14383, ali sv. Boštjan in sv. Fabijan na kelihu iz leta 1563 v župnijski cerkvi v Žetalah) ali kot dopolnitev med drugim okrasjem na poljih šesterolistih nog. Vemo, da so z nastopom tiskanih grafičnih listov veliko pridobili tudi zlatarji, ki so lahko poljubno uporabljali in prenašali vzorce in jih prilagajali svojim potrebam. Med velikim številom grafičnih listov tako imenovanih malih mojstrov bi morali iskati predlogo tudi za to gravuro.

Relikvije: /
Restavrirala: Zdenka Kramar, 1995.
Objave: Žargi, Matija, 1986, Slovenci v 16. stoletju, Maja Žvanut (urednica), razstavni katalog, Ljubljana, kat. št. 490; Simoniti, Marjetica, 1995, Gotika v Sloveniji. Svet predmetov / Gothic in Slovenia. The world of objects, Maja Lozar Štamcar (urednica), Ljubljana, str. 366, kat. št. 3.3.3.1.; Knez, Darko, 2014: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia, Ljubljana, str. 104, št. 20.

Fotografije

Hrbtna stran
Hrbtna stran
Prednja stran
Prednja stran

Predmet je na ogled na razstavi

Preberi več o zbirki relikviarijev ...

 

 

Prijavite se na e-novice