SI

Zbirka cerkvenih predmetov – Relikviariji

Predstavljeni relikviariji so del zbirke, ki jo hrani Narodni muzej Slovenije. Razvrščeni so po skupinah. V prvi skupini so predstavljeni križi relikviariji, nato jim sledijo ampule, breverli, relikviariji v obliki monštranc, relikviariji v okvirjih in manjši relikviariji za osebno pobožnost. Znotraj te osnovne razdelitve so še nekatere druge podskupine glede na ikonografske, slogovne in tipološke ter materialne podobnosti. Kolikor je to bilo mogoče, je upoštevana njihova kronološka razvrstitev, in sicer po dataciji izdelave primarnega relikviarija, saj so v nekatere relikviarije vstavljeni tudi starejši, manjši relikviariji. Gre torej za razvrstitev relikviarijev po času njihove izdelave; od 11. stoletja, ko zasledimo najstarejši relikviarij, do najnovejše dobe, ne glede na starost relikvij. Tako so torej relikviariji opredeljeni po vrsti, obliki in namenu, podana je osnovna slogovna in ikonografska analiza, razloženi so napisi na njih ter njihove tehnične značilnosti. Zbirko zaključujejo avtentike in relikviariji, ki ne sodijo v nobeno od omenjenih skupin, kot je na primer žara s srcem ustanovitelja rajhenburškega samostana brata trapista Gabriela Girauda.

Večina predstavljenih relikviarijev je javnosti na ogled v sklopu stalne razstave Zgodovinske in umetnostne zbirke v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova.

Zbirka je objavljena tudi v monografski publikaciji Darka Kneza Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia, ki je izšla v seriji Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev (Ljubljana, 2014).


Dokument o relikviji – kosti sv. Marka

Dokument o relikviji – kosti sv. Marka
Ime predmeta:Dokument o relikviji – kosti sv. Marka
Datacija:20. 5. 1728
Material:Pergamentni papir
Dimenzije:d. 29,8 cm, š. 20,5 cm
Provenienca:Montepulciano, Italija
Inv. št.:N 23156
Na ogled:Da
Opis: Datum izdaje – 20. 5. 1728. 1. stran: Angelus Maria Vantini, oče aretinski (Aretium – danes Arezzo), škof Montis Politiani (Montepulciano – Italija) ... izdaja listino, ki potrjuje pristnost relikvije: svete kosti sv. Marka, evangelista, so v ovalni puščici iz drage kovine, ki je spredaj zaščitena s steklom in zvezana z rdečo svileno nitjo ... 2. stran: Prejemnik listine je olomouška škofija. 8. 6. 1740.

1 relikvija: Sacris Ossibus S. Marci Evang.
Objava: Knez, Darko, 2014: Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije / Relics and Reliquaries from the Collection of the National Museum of Slovenia, Ljubljana, str. 146, št. 66.

Fotografije

Prva stran
Druga stran

Predmet je na ogled na razstavi

 

 

Prijavite se na e-novice