SI
Show menu

Na bojnem polju

Železni človek

K uspehom viteške konjenice sta odločilno prispevala prvovrstno orožje in zaščitna oprema. Vitez si je kot elitni bojevnik prizadeval, da bi se opremil z najboljšo oborožitvijo, kar jo je lahko zagotovila tedanja tehnologija. Posebej pomembno prednost mu je zagotavljal kovinski oklep, sprva spleten iz železnih obročkov, pozneje pa skovan iz pločevine, ki je pokrival tako rekoč vse telo. Takšna zaščita ga je na bojišču dobro varovala pred izstrelki in hladnim orožjem. Zagotavljala pa mu je tudi velikansko prednost pred slabše opremljenimi nasprotniki, ki so se stežka upirali napadu dobro izurjenih »železnih mož«.

Svetovna artilerijska premiera v Čedadu

Leta 1331 so s topovi oblegali Čedad. Ta podatek velja za najstarejšo pisno omembo ognjenega orožja v Evropi. Zahodni rob slovenskih dežel je sodil med tiste predele stare celine, kjer se je topništvo najhitreje uveljavilo. Sredi 14. stoletja so preprosti topiči postali že običajen del oborožitve v vojski grofov Goriških.

Izum smodnika v resnici ni sprožil bliskovite revolucije. Težki oblegovalni topovi so izpodrinili mehanske katapulte v zgodnjem 15. stoletju, ročno strelno orožje pa se je uveljavilo šele nekaj desetletij pozneje.
 

 

Prijavite se na e-novice