SI
Show menu

Skomini po viteških časih in vrednotah

Nostalgija za viteškimi časi

Z nastopom najemniških vojsk in razvojem strelnega orožja v poznem srednjem veku je viteštvo izgubilo svojo vojaško vlogo. Ob gospodarski in družbeni krizi se je zmanjšal tudi njegov politični pomen, zlasti v odnosu do vedno bolj uspešnega meščanstva. Mnogi vitezi so si poiskali službe v deželni upravi, sodstvu, finančnih poslih, nekateri pa so vodili najemniške enote mest in knezov.

Viteško-dvorna kultura in z njo ideja viteštva sta šli v zaton, z viteškimi turnirji v 15. stoletju pa sta doživeli svoj zadnji trenutek slave. Plemstvo je v svoji samopodobi idejo viteštva ohranilo tudi v novem veku. Z bajkami, pripovedkami in trivialno literaturo je postala del ljudske kulture, hkrati pa jedro nove romantične interpretacije srednjega veka.

Srednji vek se vrača

Razsvetljenske ideje in razvoj znanosti so v 18. stoletju vzbudili zanimanje za zgodovino. Plemiči in meščani so v viteškem romanu in liriki iskali ideale visokega srednjega veka, mistiko svetega grala in moč divje narave. V 19. stoletju so te ideje prerasle v romantično pojmovanje srednjega veka, ponekod povezano s političnimi in nacionalnimi temami. Posnemanje zgodovinskih slogov se je v literaturi, likovni umetnosti in arhitekturi odražalo kot historizem.

Ljudsko izročilo

Viteštvo ni preživelo zgolj med plemstvom. Ohranilo se je v ljudskih pesmih in pripovedkah, npr. o spečem kralju Matjažu, ki ne ve, »ali je že čas«, in o junaku Lambergarju, ki premaga grozovitega Pegama. In koliko je zgodb o zmajih, o zakletih gradovih in zakladih, ki jih čuvajo kače, no, uklete gospodične, ki so že kaj zagrešile …

Ljudstvo pa je imelo tudi svoje zavetnike, viteške svetnike, ki se jim je priporočalo s svetinjicami ali jih slikalo na panjskih končnicah in drugih upodobitvah. Najbolj priljubljen je bil sv. Jurij.

Štehvanje

Na turnirjih in viteških igrah so moči merili tekmovalci plemenitega rodu. Toda njihove spretnosti so navduševale tudi preprosto ljudstvo. Na Koroškem se je med kmečkimi fanti razširilo štehvanje – igra, pri kateri udeleženci jezdijo mimo lesenega sodčka in ga poskušajo razbiti z železnim kijem. Zmagovalca izbirajo dekleta, v nagrado pa mu poklonijo venček.

Štehvanje se neposredno opira na starodavno konjeniško igro, imenovano kvintana, vendar je v kmečkem okolju dobilo drugačne podtone, saj bolj kot na viteški turnir spominja na ljudski praznik. Čeprav je zanimivi običaj že zdavnaj izgubil svojo nekdanjo vlogo, še danes živi kot barvit preostanek folklorne tradicije in del turistične ponudbe.

Viteštvo vedno in povsod

Še v času 1. svetovne vojne, ki so jo akterji obeh strani pojmovali kot »zadnjo križarsko vojno«, je bilo viteštvo del ideologije bojevanja in pomnjenja padlih. Zlasti v drugi polovici 20. stoletja pa so vitezi našli mesto v popularni kulturi: v filmskih epopejah, zabaviščnih parkih, stripovskih zgodbah, sodobnih igračah in računalniških igrah. S »srednjeveškimi« prireditvami so spet postali priljubljeni tudi v samostojni Sloveniji.

Ljubiteljsko poustvarjanje srednjega veka

V zadnjih dvajsetih letih je tudi v Sloveniji, tako kot že prej drugod v Evropi, nastalo več ljubiteljskih društev in skupin, ki se ukvarjajo s srednjim vekom. »Srednjeveški« dnevi z mečevalskimi dvoboji in turnirji oklepljenih vitezov, glasbeni in gledališki nastopi kostumiranih skupin, »srednjeveške« pojedine in tržnice s predstavitvami »srednjeveških« obrti in celo poroke »po srednjeveško« so sestavni del kulturne in turistične ponudbe marsikaterega starega mesta in gradu.

Kar se tiče kostumov, opreme, nastopov in upoštevanja zgodovinskih virov, je prikazovanje srednjega veka na teh prireditvah pogosto premalo strokovno, površno in celo zavajajoče. Zato bi bilo v prihodnosti zaželeno boljše sodelovanje ljubiteljskih društev s strokovnimi ustanovami, predvsem muzeji, ki se morajo kot varuhi dediščine s svojim znanjem, zbirkami in dejavnostmi bolj odpreti javnosti.
 

 

Prijavite se na e-novice