EN
National Museum of SloveniaImmerse yourself in the rich history of the Slovenian territory and learn about the cultural heritage of the nation at historically important locations.
Admire the treasures, stroll through the exhibition and listen to the stories hidden in the objects.
Show menu

The Numismatic Cabinet

Numizmatični kabinet je edina in osrednja ustanova te vrste v Sloveniji, kar mu daje prav posebno vrednost. Od ustanovitve muzeja so tu sistematično pridobivali in znanstveno preučevali numizmatične in druge muzealije, pomembne za denarno zgodovino ter denarništvo in bančništvo na slovenskem ozemlju.

Sistematske zbirke danes vsebujejo okoli 80.000 predmetov – novcev, bankovcev in drugih finančnih instrumentov ter medalj in psevdodenarja. Poudariti je treba, da Numizmatični kabinet od leta 1987 za Banko Slovenije hrani in izgrajuje zbirko bankovcev, ki jo je do takrat hranil numizmatični kabinet Narodne banke Slovenije. V okviru kabineta je tudi obsežna specializirana knjižnica.

Zgodovina

Od leta 1821, ko je bil ustanovljen Deželni muzej za Kranjsko, je muzej zbiral tudi denar s področja tedanje Kranjske. Iz poročil je razvidno, da so tedaj v muzej z volili ali darili prišle številne numizmatične zbirke lokalnih zbiralcev. Prvi neplačani kustos Muzejskega društva je bil Anton Jelovšek (1809–1877), ki je preučeval predvsem srednjeveško numizmatiko in je v muzeju deloval le kratek čas po letu 1839. Pozneje se je z numizmatiko obrobno ukvarjal kustos za arheologijo (v letih 1852–1889 K. Dežman, v letih 1889–1903 A. Müllner, v letih 1905–1909 W. Šmid). Po letu 1909 v muzeju skoraj dvajset let ni bilo zaposlenega arheologa, zato je skrb za numizmatične muzealije še bolj zamrla. Prvi kustos za numizmatiko je bil v Narodnem muzeju nastavljen šele leta 1948, ko je v muzeju pričel z delom Aleksander Jeločnik. Od leta 1964 je Numizmatični kabinet samostojni oddelek v okviru Narodnega muzeja Slovenije.

Projekti: